Jag delar den frustration som Ann-Sophie Hansson och Patrik Strand ger uttryck för i sin debattartikel. Alla arbetstagare i Sverige drabbas och känner av de ökade priserna och detta blir givetvis extra kännbart i kombination med lägre löneökningar i år, något som inte bara gäller Kommunal utan de allra flesta kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Men med det sagt är det viktigt att se till helheten i avtalet och avtalsvärdet över hela avtalsperioden.

Nya avtalet mellan Kommunal och SKR.

Frågor och svar om nya avtalet

Avtal

Det avtal som Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tecknade 2020 innebar bland annat en löneökning under de tre första åren som låg 0,9 procent högre än industrimärket på 5,4 procent. Därutöver innebar överenskommelsen ett engångsbelopp på 5 500 kronor som en extra utbetalning för det arbete som lades ner under pandemin. Även det var något som gick utöver märket. 

Stolt och nöjd över avtalet

Jag håller med om att vi gärna hade sett ännu högre löneökningar, men utifrån den lönebildningsmodell som råder på svensk arbetsmarknad är jag både stolt och nöjd över att vi lyckades förhandla fram detta avtal. Att vi nu strax innan årsskiftet dessutom lyckades förhandla till oss en ökning av pensionsavsättningarna på 1,5 procent är ytterligare en framgång för medlemmarna i Kommunal.  

Genom att få löneökningarna tidigare i perioden så har medlemmarna med sig den högre lönen under längre tid. Det är alltså bättre för medlemmarna att plocka ut så mycket som möjligt av löneutrymmet tidigt under avtalsperioden även om det medför lägre lönehöjningar i ett senare skede.

Att medlemmar ändå reagerar över att löneökningen i år är relativt låg, särskilt nu när vi ser att den allmänna prisnivån stiger, är kanske inte så konstigt, men det är då viktigt att komma ihåg att vi förhandlade till oss högre löneökningar i början av avtalsperioden.

Det som vi brukar kalla för ett framtungt avtal. Genom att få löneökningarna tidigare i perioden så har medlemmarna med sig den högre lönen under längre tid. Det är alltså bättre för medlemmarna att plocka ut så mycket som möjligt av löneutrymmet tidigt under avtalsperioden även om det medför lägre lönehöjningar i ett senare skede. 

Arbetsgivarnas syn är beklämmande

När det gäller förkortningen av nattarbetstiden förstår jag frustationen över att Region Skåne valt att göra en avräkning på löneutrymmet för medlemmar i Kommunal när de inte gjorde det för medlemmarna i Vårdförbundet. Det visar arbetsgivarnas syn på det arbete medlemmarna i Kommunal utför och det är beklämmande.

Johan Ingelskog, Kommunal.

Tänk om och gör rätt om natt­passen

Kortad nattarbetstid

Debatt

Däremot kan jag inte hålla med om att vi skulle ha löst det centralt. Om vi hade löst det centralt hade vi varit tvungna att göra en avräkning på det centrala löneutrymmet och vi hade således varit tvungen att betala det genom lägre löneökningar för alla. Genom att ge möjlighet till lokala förhandlingar har en förkortad nattarbetstid kunnat införas utan någon avräkning skett i många kommuner och regioner. 

Slutligen vill jag framhålla att jag delar debattörernas uppmaning till arbetsgivarna att tänka om och visa att medlemmarna i Kommunal är värda mer. Förhandlingar om årets lönerevision pågår för fullt ute lokalt och det finns inget i det centrala avtalet som hindrar arbetsgivarna lokalt från att visa sin uppskattning på olika sätt och genom det se till att kunna behålla den stora kompetens som medlemmarna i Kommunal besitter.