För att kunna upprätthålla en god vård, omsorg och medborgarservice under dygnets alla timmar krävs det även nattarbete. Det är dock inget nytt för medlemmarna i Kommunal. Vi verkar inom en personalintensiv verksamhet, som ska fungera dygnets alla timmar, året runt. Utan nattjänstgöring stannar Sverige. 

Janice Graje, Sjöbo, och Annica Magnusson, Lindesberg.

Kortad nattarbetstid

Nattens vinnare och förlorare

Arbetstider

Samtidigt vet vi att den här typen av arbete kan innebära risker för hälsan. Det är väl fastslaget inom forskningen att det kan leda till sömnbesvär och att nattarbetare löper högre risk att drabbas av stress och allvarlig sjukdom. Om du inte är tillräckligt utvilad riskerar du dessutom att göra allvarliga felbedömningar under ditt nattpass. Därför finns det en skyddslagstiftning som gör att det i normalfallet är förbjudet att arbeta natt.

Bra med ledighet i följd

Allt det här sammantaget ställer stora krav på hur arbetsgivaren schemalägger och organiserar arbetet och samtidigt tar sitt arbetsmiljöansvar för de som arbetar natt.

Förutsättningen för att kunna återhämta sig vid nattarbete är att ha fler lediga dagar i följd efter en period av arbetade nätter. Enligt Göran Kecklund, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, ser man inga positiva effekter i omsorgsyrken av att i stället korta ner varje enskilt nattpass från 10 timmar till 9 eller 8. Du måste fortfarande åka till jobbet och jobba ditt pass. En extra timme före eller efter det gör ingen betydande skillnad för hälsan.

Snart kortas arbetstiden för nattarbetare.

Kortad nattarbetstid

Kortad arbetstid på natten – det här gäller

KA reder ut

För att motverka de risker som kommer med nattarbete drev Kommunal frågan om en sänkning av heltidsmåttet för nattarbete i förhandlingarna med SKR. På så sätt skulle vi kunna minska antalet pass per nattarbetande individ än mer och därmed minska risken för ohälsa ytterligare. Det skulle skapa en bättre situation med ökad möjlighet till återhämtning och dessutom en chans för fler att kunna arbeta heltid. 

Arbetsgivarna motverkar syftet

Efter konstruktiva förhandlingar landade vi i att heltidsmåttet för nattarbete sänks den 1 april i år med två timmar per vecka – till 34,20 timmar per vecka (för anställda inom kommuner och regioner). Lokalt har man på vissa ställen redan kommit överens om ett lägre arbetstidsmått sedan tidigare. Sänkningen innebär att en heltidstjänst för de som arbetar ständig natt består av färre timmar per vecka, med syftet att schemat för individen ska innehålla färre nätter totalt på exempelvis en 6-veckorsperiod. 

Vi vet att det inte är någon lätt match att schemalägga en verksamhet som ska fungera dygnet runt. Bemanningen ska räcka, topparna ska täckas och budgeten ska hållas. Men just nu ser vi en bekymmersam tendens. Många lokala arbetsgivare väljer i stället att korta varje nattpass. För individen ger det ingen ökad återhämtning.

Det är dags för arbetsgivarna att tänka om och göra rätt. Vi tror inte på att detaljstyra arbetstidsförläggningen på varje arbetsplats från Stockholm.

Men att på ett så uppenbart sätt motverka syftet med den centrala överenskommelsen är inte en konstruktiv lösning. Att försämra arbetsmiljön och därmed slita på nattarbetarnas hälsa är heller inget framgångsrikt sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. 

Det är dags för arbetsgivarna att tänka om och göra rätt. Vi tror inte på att detaljstyra arbetstidsförläggningen på varje arbetsplats från Stockholm. Den är medlemmarna ihop med arbetsgivaren allra bäst lämpade att styra. Men kan inte arbetsgivarna ta till sig forskning, lägga hållbara scheman och lyssna på de anställda, blir det kanske den vägen vi får gå framöver.