När Kommunal deklarerade ett nytt avtal med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona i förra veckan tog det skruv bland många av landets brandmän.

Reglerna kring dispens för dygnsvila blir delvis kvar och kritiken lät inte vänta på sig. Stämningen har bitvis varit upprorisk i sociala medier, många har också hotat att lämna facket. 

För att bemöta kritiken höll Kommunal ett digitalt möte med fackligt förtroendevalda brandmän, sent på onsdagseftermiddagen. 

– Kritiken rörde sig mycket kring att Kommunal upplevs ha snubblat på målsnöret avseende strejken. Det fanns ett starkt stöd från brandmännen att gå i strejk och en stor oförståelse inför SKR:s ståndpunkt, säger Daniel Mustajärvi.

120 deltagare på mötet

Under mötet, som hölls av Johan Ingelskog, avtalssekreterare och Jonas Nilsson, ombudsman, hade de över 120 deltagare varav merparten var arbetsplatsombud vid räddningstjänsterna, möjlighet att ställa frågor till Kommunal genom att begära ordet samt via en chatt.

– Många frågor redovisade ett grundmurat missnöje över att man inte kommer vidare. Många gav uttryck för att förhandlingsgruppen inte har förankring i hur det här faller ut i verkligheten då dispensförfarandet fortsatt innebär nålsögon som behöver passeras, säger han.

Mustajärvi är trots allt positiv till att Kommunal ändå tar kritiken på allvar och gör sig tillgängliga. 

– Kommunal har ju inte gått lottlösa ur det här, det är ju steg tagna för att möjliggöra dygnstjänstgöring precis som de påpekar.

Enligt honom uppgav Kommunal att de inte har nått sin målsättning och att de inte är nöjda. 

– De menar på att processen fortsätter och att en översyn ska genomföras till hösten och då titta specifikt på räddningstjänstens förutsättningar. 

Men varför ens vara medlem i facket överhuvudtaget? Det har varit en återkommande fråga bland medlemmar inom räddningstjänsten sedan det nya avtalet kom. Inte minst under mötet. 

Och Kommunal är tydliga: Färre medlemmar ger ett sämre förhandlingsläge. Och här ser Mustajärvi en poäng.

Ingelskog vill inte kommentera

Johan Ingelskog själv vill dock inte kommentera mötet för KA, utan hänvisar via presschefen till att mötet var internt. 

Däremot skriver han i en replik på KA Debatt att en medlemsflykt sannolikt skulle innebära fler motsättningar mellan arbetstagare, men också mellan arbetstagare och arbetsgivare. Att det kommer att bli mer polariserat och ett hårdare klimat.

Kommunal uppmanar nu sina medlemmar att skicka in avtalsmotioner inför nästa års avtalsförhandlingar, och även motioner till Kommunals kongress.

Det är en upplevelse av att: Det är inte ingenting som Kommunal kommer med. Men man hade uppenbart hellre sett att man hade skrotat hela modellen med arbetstidsnämnden och dispensförfarandet, för det upplevs ju inte som nödvändigt, varken utifrån Kommunals egen tolkning och korrespondensen med EU-kommissionen, säger Daniel Mustajärvi.

Dispensreglerna för räddningstjänsten

  • Beslut som arbetstidsnämnden tar från och med 18 april 2024 blir vägledande.
  • Efter ett år med beviljad dispens ska en lokal bedömning göras, men ska också skickas in till nämnden.
  • Om en dispens avslås ska det kunna motiveras varför av arbetstidsnämnden.
  • Kommunal tror att detta gör det enklare när en ny ansökan görs och att den kan gå igenom.
  • Redan fattade beslut förlängs och kommer att gälla till och med 31 oktober 2025.
  • En tillfällig överenskommelse (fram till och med 31 mars 2025) har gjorts mellan parterna som tillåter att jobba dygnspass efter MBL-förhandling i samband med särskild övning, allmänna val, nationella folkomröstningar samt insatser för nationell och regional beredskapsfunktion.