Jag jobbar på ett LSS-boende i en kommun, sovande jour ingår i schemat. Kan chefen beordra en anställd till att jobba vaken natt när behov uppstår? 

Frågan är aktuell på vår arbetsplats då en omsorgstagares larm och rörelselarm ibland slutar att fungera. Chefen säger då att vi får vaka över omsorgstagaren i hens lägenhet hela natten. Normalt efter sovande journatt jobbar vi till klockan 10.00 eller 13.00. 

Är det ok att vi arbetar så länge även efter att vi varit vakna hela natten?

BC


SVAR: Det är svårt att svara exakt då vi inte har all fakta på hur ni arbetar innan jouren men arbetsgivaren kan beordra att ni ska ha vaken natt om behovet finns. Arbetsgivaren har ett ansvar att göra en bedömning om vem som ska arbeta vaken natt utifrån dygnsviloregler och arbetsmiljö. Om arbetsgivaren vet om att utrustningen inte fungerar bör hen se till att ändra schemat till vaken natt tills problemet är löst.

Utifrån det du beskriver så är det orimligt att ha ett sådant långt arbetspass efter att behövt vara vaken hela natten. Kontakta din sektion om du behöver ytterligare hjälp i frågan.