I vårt centrala avtal som Kommunal tecknade 2020 fanns en rad saker vi såg som framgångar. Andra saker var vi mindre nöjda med.  

Lönenivån var generellt lägre än vad vi hoppats. Alla talade om våra jobb som samhällsviktiga. Då borde vi sett ett rejält lyft för Kommunals medlemmar som stått i frontlinjen under pandemin.  

Nya avtalet mellan Kommunal och SKR.

Frågor och svar om nya avtalet

Avtal

De osakliga löneskillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken som Kommunal länge kritiserat minskade inte heller nämnvärt. Kommunals yrkesgrupper ligger åtskilliga tusenlappar lägre än motsvarande manligt dominerade yrkesgrupper.  

Ingen reallöneökning

Löneökningen var i bästa fall blygsamt över industrins märke. De två sista åren av avtalet riskerade med de låga nivåer som finns där leda till att vi inte skulle få någon reallöneökning alls om priserna ökade. Och det är precis det vi ser nu.  

Vi från Kommunal Malmö/region är djupt kritiska till att förbundet i den oroliga tid som råder skrivit under ett fyraårigt avtal som, enligt uppgift från vår avtalssekreterare, inte under några omständigheter går att omförhandla oavsett hur prisutvecklingen ser ut i övriga samhället.

Det har historiskt funnits möjlighet att säga upp tidigare avtal om de skulle visa sig inte ge någon real löneutveckling. Det var det som till exempel det som vi gjorde vid Kommunalstrejken 2003. 

Det ni inte löste centralt får vi lida för

En seger i avtalet var att arbetstiden nattetid skulle förkortas för Kommunals medlemmar så som den tidigare förkortats för Vårdförbundets medlemmar. Men i avtalet står det att arbetsgivaren kan göra en avräkning från lönepotten för att finansiera arbetstidsförkortningen.

Vi i Kommunal Malmö/region är inte nöjda med att den frågan inte kunde lösas centralt utan sköts över till de lokala parterna. Det är i de centrala förhandlingarna vi kan sätta kraft bakom orden och strejka ifall vi inte blir överens med arbetsgivaren. Den möjligheten finns inte lokalt. 

Vi sjukvårdsanställda och andra välfärdsarbetare är som alla säger värda att få betalt för det vi gör med annat än applåder.

Vi hoppades ändå att vår arbetsgivare Region Skåne skulle bifalla vårt yrkande att inte minska den redan låga lönepotten för att finansiera arbetstidsförkortning natt. Ett motsvarande avdrag gjordes inte för Vårdförbundets medlemmar när de fick sin arbetstidsförkortning.  

Vi yrkade på att regionen skulle skjuta till pengar till potten för att göra det lättare att behålla och rekrytera personal så som andra regioner och kommuner gjort, till exempel Malmö Stad. Men Region Skåne avslog våra yrkanden. Vi kan bara beklaga det. Det kommer att innebära att arbetsgivaren får ännu större problem att behålla personal än de redan har.  

Ta strid för ett rejält lönelyft!

I de uppföljningspaket som görs av arbetsgivaren på Skånes universitetssjukhus kan man se att personalomsättningen är ett akut problem. Allt fler anställda med lång yrkeserfarenhet väljer att säga upp sig. I de exit-intervjuer som arbetsgivaren själv gör kan man läsa att dåliga löner anges som främsta skäl. Vi tycker därför att det är oansvarigt att Region Skåne, trots att man går plus i sin budget, inte satsar på att höja personalens löner.  

Personalflykten skapar allt sämre arbetsmiljö som leder till en spiral där allt fler slutar. Vi uppmanar arbetsgivarna att tänka om. Vi sjukvårdsanställda och andra välfärdsarbetare är som alla säger värda att få betalt för det vi gör med annat än applåder. Kommunal måste nu våga ta strid för ett rejält lönelyft!