– Jag vill arbeta 100 procent men har känt att jag inte orkat. Nu kan jag välja att arbeta 100 procent eftersom det blir färre timmar, säger en av vinnarna, Janice Graje, undersköterska i Sjöbo.

I Sjöbo har man bestämt att höja sysselsättningsgraden för dem som vill, som ett sätt att fullfölja arbetstidsförkortningen.

KA:s rundringning till ett 30-tal fackliga företrädare i Kommunal visar att arbetstidsförkortningen för nattarbetarna påverkar schemat på olika sätt. Förändringen ska enligt avtalet ske den 1 april. Men på flera håll sänks alltså arbetstiden tidigare och nattarbetarna får 34,20 timmar per vecka i stället för dagens 36,20.

Att höja sysselsättningsgraden är ett sätt, som även görs i till exempel Region Västerbotten.

Kortare nattpass

På andra ställen vill arbetsgivarna i samband med arbetstidsförkortningen minska ner nattpassen från 10 till 9 timmar eller ännu lägre, vilket kan ge fler nattpass i stället.

Det är fler pass, mer jobb, mindre fritid, fler resor och mindre i plånboken.

Annica Magnusson, stödassistent

Det har redan skett i Lindesberg, norr om Örebro. Det betyder fler pass och mindre återhämtning. För att orka har därför stödassistenten Annica Magnusson valt att gå ned i arbetstid.

– Det är fler pass, mer jobb, mindre fritid, fler resor och mindre i plånboken, säger Annica Magnusson.

Kommunal i Lindesberg lyfter att det finns medlemmar som är nöjda med de kortare passen eftersom de får mer återhämtning mellan passen. Men samtidigt är många medlemmar missnöjda med fler pass eftersom det ger mindre återhämtning mellan perioderna av arbete.

Alla har inte börjat

Många svarar också i Kommunalarbetarens rundringning att de inte börjat diskutera frågan med arbetsgivaren ännu.

Det gäller till exempel i Region Norrbotten.

– Men jag utgår ifrån att det inte kommer bli några problem, säger Marianne Engberg, ordförande i Kommunals regionsektion i Norrbotten.

Kommunal tog strid

I Karlstad riskerade nattarbetarna att missa arbetstidsförkortningen. Skälet att de som arbetat natt på särskilda boenden numera också ska arbeta kvällar. Detta efter att politikerna beslutet att avskaffa delade turer genom att införa kvällsturer för nattpersonalen.

Göran Kecklund, chef för Stressforskningsinstitutet.

Hälsoscheman

Inget forsknings­stöd för hälso­scheman

Arbetstider

Kommunal tog strid. Nu har facket och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, förtydligat tolkningen av avtalet. Det betyder att de som arbetar natt 80 procent av sin sysselsättningsgrad har rätt till den kortare nattarbetstiden.

– Det är bra att det blir ett förtydligande, annars kan man tolka det olika. Men många tycker inte om att jobba kväll, säger Margaretha Styffe Kommunal Karlstad vård-omsorg.

Kamp för tio timmars pass

I fjol vann Kommunal i Luleå striden om nattpassens längd och tio timmars natt återinfördes på vård- och omsorgsboendet Kronan.

När arbetstidsförkortningen nu ska genomföras den 1 april står Luleå kvar vid tio timmars pass.

– Kommun är ansvarstagande som arbetsgivare, man förändrar inte längden på passen på någon av verksamheterna som har vaken natt, säger Charlotta Adolfsson, sektionsordförande Kommunal Luleå.

Vinningen är ju att jobba mindre antal pass eftersom man behöver mer återhämtning som nattarbetare.

Charlotta Adolfsson, Kommunal i Luleå

När arbetstidsförkortningen förhandlades fram var Charlotta Adolfsson en del av Kommunals delegation som fick ta ställning till buden.

– Det här är den förbättringen som vi slogs för i avtalsrörelsen, för det var ju en kamp att få igenom detta. Vinningen är ju att jobba mindre antal pass eftersom man behöver mer återhämtning som nattarbetare, säger Charlotta Adolfsson.

Alla är inte vinnare

I Trollhättan finns sedan tidigare nattpass på åtta timmar på några arbetsplatser. Nu ser Kommunal risk för att nattpassen ska bli nio timmar i snitt, vilket i så fall skulle innebära fler pass. För att värna tiotimmarspassen och stoppa fler pass har Kommunal därför startat en namninsamling som drygt 500 personers skrivit under. För att få igenom kravet på tio timmars nätter demonsterar Kommunal utanför stadshuset i Trollhättan den 26 januari. Samma dag har Kommunal bjudit in politiker till ett möte.

Ethel Henriksson.

Kortad nattarbetstid

”Lyssna på oss innan ni beslutar om scheman”

Debatt

I Umeå protesterar Kommunal mot planerna på att nattpassen ska kortas för dem som arbetar på särskilda boenden

– Ingen vill det här, det ger inte återhämtningen som behövs, ordinarie personal lämnar, det blir en negativ spiral och det blir svårt att rekrytera nya kollegor. Många är arga och besvikna, delaktigheten i schemaläggningen är enbart en chimär, säger Ethel Henriksson, sektionsordförande Kommunal Umeå.

Känner sig lurade

I Malmö blir det färre nattpass på särskilda boenden samtidigt som de som arbetar i nattpatrullen får en natt extra.

– Våra medlemmar känner sig lurade, säger Olga Krivtsova Roos, vice ordförande i Kommunals sektion Malmö vård och omsorg.

I Region Blekinge finns ett så kallat nattkvotsavtal som ger en arbetstidsförkortning för varje timme som arbetas på natten. Det förändras inte.


Så slår förändringen – fler exempel

Peka på kartan för att se vad som händer med nattarbetstiden på respektive ort.

Så förändras nattarbetstiden

34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april 2022 för de som har ständig natt/som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid.

Detta gäller kommuner och regioner (SKR) samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.