Om man drabbas av akut sjukdom eller en olycka är det vanligt att man får ledigt med lön för att besöka läkare, barnmorska eller tandläkare. Detta kallas också för permission. Vad som gäller beror på vad som står i kollektivavtalet, ett eventuellt lokalt avtal eller den policy som arbetsgivaren kan ha.

I några av Kommunals avtal står det ingenting om vad som gäller om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid. Det gäller bland annat flera avtal med Vårdföretagarna.

Kommunals råd är att fråga chefen om det går att få tjänstledighet med lön. Men får man nej så blir det löneavdrag.

Akuta sjuka kan gå på läkarbesök på arbetstid

Attendo är den största arbetsgivaren som omfattas av avtal med Vårdföretagarna. Där får man ledigt med lön för läkarbesök om man drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom på arbetstid. I övriga fall får man ta kompledigt.

Humana är en annan stor arbetsgivare som går på Vårdföretagarnas avtal. Där får man ta ledigt eller byta arbetspass med kollega om man behöver gå till läkare. Besök hos företagshälsan kan dock ske på arbetstid. 

Försäkring kan täcka arbetsolycka

Om det är en olycka som skett i jobbet som också blir klassad som arbetsskada kan inkomstbortfallet täckas av arbetsskadeförsäkringen om man är sjukanmäld när besöket sker. 

Om man drabbas av akut sjukdom eller en olycka som är så illa att man inte kan sjukanmäla sig kan det räknas som en typ av force majeure och då kan man anmäla i efterhand, enligt Mattias af Malmborg, jurist på LO-TCO Rättsskydd. Men om man går till läkaren utan klartecken från arbetsgivaren kan det ses som olovlig frånvaro, vid upprepade tillfällen kan man riskera uppsägning.

(Permission betyder ledighet med lön.)