När höjs lönen?

SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar 2022 den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona. Men lokala förhandlingar kan göra att datumen varierar. Kommunal har ett 70-tal olika avtal, därmed gäller olika datum.

Hur får jag löneförhöjning?

SVAR: Hur mycket som lönerna ska öka i genomsnitt varje år anges i Kommunals avtal, avtalet anger också hur de nya lönerna ska sättas. I avtalet finns en summa i kronor för varje anställd. De pengarna läggs ihop och bildar en gemensam lönesumma för löneökningarna eller en så kallad pott. För den som arbetar deltid anpassas summan efter sysselsättningsgrad. Här förhandlar fack och arbetsgivare lokalt, till exempel i förvaltningen i kommunen, regionen eller på det företag du arbetar. Eftersom individuell lön gäller kan löneförhöjningen både bli högre och lägre än genomsnittet, ingen är garanterad löneförhöjning.

KA:s lönekoll.

Lönekollen 2022

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Hur fungerar potten?

SVAR: I de flesta av Kommunals avtal anges en summa i kronor. Den summan läggs sedan i det som i dagligt tal kallas pott och som i avtalet kallas insamlingsmodell. Så här skulle det till exempel kunna funka: Löneökningen är 400 kronor och det arbetar 10 personer på arbetsplatsen. Då blir potten 4 000 kronor. Den summan används till löneökningarna. Säg att en person av de tio får löneökning på 1 300 kronor. Då får de andra nio dela på de 2 700 kronor som är kvar. Om alla de nio skulle få lika stor löneökning så skulle det betyda att alla fick en löneförhöjning med 300 kronor. Men eftersom det är individuell lön ska löneförhöjningen bli olika utifrån prestation.

Vilken löneförhöjning ger Kommunals avtal?

SVAR: Kommunals avtal som gäller anställda i kommuner och regioner, alltså med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, ger i år i genomsnitt 380 kronor per anställd plus 0,3 procent till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Samtidigt kan en avräkning ske, på grund av att en arbetstidsförkortning för nattarbetare införts. Detta avgörs i lokala förhandlingar och resultatet är olika. Kommunal har ett 70-tal olika avtal, därmed gäller olika löneförhöjningar.

Kan det bli större löneökningar?

SVAR: I de flesta avtalen finns ingen garanti för att alla ska få löneökningar. Men facket bevakar hur löneökningarna fördelas. Löneökningarna kan också bli större än vad avtalet anger om arbetsgivaren skjuter till mer pengar. Kommunal har också avtal med så kallade tarifflöner där löneökningen bestäms i en tabell efter till exempel anställningstid och erfarenhet.

Lönesamtal (genrebild).

Så ska ett lönesamtal gå till

KA reder ut

Ger lönesamtalet högre lön?

SVAR: Ja, det kan det göra. Inför att den så kallade potten ska fördelas så hålls ofta lönesamtal. Viktigt är att förbereda sig inför det. Ta reda på vilka lönekriterier som finns på din arbetsplats. Skriv ner vad du gjort under året. Träna inför samtalet. Kanske har du en utvecklingsplan där du och din chef formulerar vilka mål du ska nå upp till för att få höjd lön. Den kan vara ett underlag för

Kan en lönekartläggning ge högre lön?

SVAR: Ja, vissa yrkesgrupper kan få löneökningar efter en lönekartläggning. Kolla upp hur det ser ut på din arbetsplats och hur facket bevakar frågan. Lönekartläggning är arbetsgivaren enligt lag skyldig att göra varje år. Yrkesgrupper som är kvinnodominerade jämförs med mansdominerade. Till exempel kan det vara så att undersköterskornas arbete bedöms likvärdigt med vaktmästarnas. Om det är så att vaktmästarna har högre lön kan det leda till att arbetsgivaren får skjuta till extra pengar för att höja undersköterskornas löner.

Ger nya arbetsuppgifter högre lön?

SVAR: Ja, om du fått nya arbetsuppgifter kan Kommunal begära en löneförhandling för dig trots att det inte är avtalsrörelse. Om du går en utbildning kan det också ge högre lön.

Tips till dig som vill studera

Utbildning

Ger nytt jobb högre lön?

SVAR: Ja, ofta är det så. Lönenivåerna varierar mellan olika arbetsgivare. Viktigt är att du lämnar ett löneanspråk. Utgå från din erfarenhet och kompetens. Ta reda på löneläget på din nya arbetsplats. På ka.se kan du se medellöner för 25 olika yrken i kommuner och regioner. Stäm av med facket lokalt. Ta reda på om din arbetsgivare har kollektivavtal.

Ska jag prata om min lön på jobbet?

SVAR: Ja, om man pratar om lön med arbetskamraterna så kan man få koll på hur lönerna ligger på arbetsplatsen. Det kan hjälpa till att höja lönerna. Om man jobbar i en kommun eller region kan man begära ut löneuppgifter eftersom det är offentliga uppgifter.

Finns det en lägstalön?

SVAR: Ja, i Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, finns lägstalöner. Villkoren gäller även anställda på inom vård, omsorg och sjukvård där avtal finns med Sobona.

19 940 kronor gäller den som fyllt 19 år. 22 185 kronor gäller den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning. Men både kommuner och regioner kan ha högre ingångslöner.

För anställda i privat vård, på friskolor, trafik, den gröna sektorn, kyrkan och övriga branscher finns andra lägstalöner.