Sex anställda i ett skolkök i Stockholms stad har avskedats efter att de ska ha tagit hem matrester, vilket avslöjades genom att arbetsgivaren satt upp dolda kameror, vilket KA har berättat om.

För att en arbetsgivare ska få kameraövervaka anställda på sin arbetsplats krävs starka skäl. Även om det handlar om att förebygga brott säger lagstiftningen att arbetsgivaren i första hand ska pröva mindre integritetskränkande åtgärder. Om kameror sätts upp ska de anställda informeras om att de övervakas genom skyltar som ska vara uppsatta i anslutning till det rum som övervakas.

– Det ska skyltas så att man kan se vilket det bevakade området är. Man är även skyldig att lämna information om varför man bevakar området och hur länge man sparar filmmaterialet, säger Gustav Linder som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen.

I mottagningssköket där den varslade måltidspersonalen arbetar, fanns en kamera uppsatt sedan tidigare. Men enligt Kommunal finns ingen skylt som informerar om övervakningen i köket. Före jul satte skolledningen upp ytterligare tre kameror i kök och kylrum. Några skyltar som förvarnar om att rummen övervakas sattes dock inte upp enligt facket. 

Arbetsgivare som vill börja övervaka sin personal måste också ta upp det i förhandling med facket enligt medbestämmandelagen. Det gäller även när nya kameror ska sättas upp.

– Om man sätter upp tre till kameror samtidigt så ska det vara en ny förhandling med facket, säger Gustav Linder.

Enligt Kommunal har de nya kamerorna i skolköket inte förhandlats med facket. Grundskolechef Happy Hilmarsdottir vill inte kommentera det.

På Integritetsskyddsmyndigheten har man ännu inte bestämt om man ska inleda en tillsyn av det specifika fallet med skolköket. Om det blir en tillsyn och det visar sig att arbetsgivaren brutit mot lagen kan det resultera i att Stockholm stad får betala en sanktionsavgift på upp till tio miljoner kronor.