Att de anställda avskedas står klart efter att Kommunal träffade arbetsgivaren på måndagen. En av de anställda är medlem i facket. På Kommunal är man kritiska till hur arbetsgivaren har hanterat fallet och har lämnat ärendet vidare till avdelning Stockholm.

– Vi tycker inte att straffet står i proportion till brottet. Vi hoppas att avdelningen ska tvista om det här, säger Kommunals huvudskyddsombud Lovisa Sundman till KA.

Det var innan jul som skolledningen satte upp kameror i kök och kylrum. Filmklipp ska bland annat visa hur en anställd tar med sig ost, yoghurt och banan från skolköket. Kvinnan som filmats menar själv att det bara handlar om mat som passerat bäst före datum och inte kunde sparas över jul.

– Vi delar upp resterna och ger ibland till grannar, det är synd att kasta om det är stora mängder, säger den anställda till Aftonbladet.

På Kommunal är man kritiska till att arbetsgivaren inte först pratat med de sex anställda, tre tillsvidareanställda och tre vikarier. Facket tycker att det hade räckt med att de anställda fick en varning.

– Arbetsgivaren säger att de har tagit upp det med de anställda, men Kommunal har inte sett några minnesanteckningar eller annan dokumentation som styrker det, säger Lovisa Sundman.

Hemtagna matrester

Ta hem matrester – det här gäller

KA reder ut

Arbetsgivaren Stockholm stad hävdar att man har följt regelverket och pratat med de anställda.

– Vi har fört samtal med alla anställda och de har fått säga vad de tycker och vi har övervägt det noga, säger grundskolechef Happy Hilmarsdottir.

Gav ni de anställda chansen att ändra sitt beteende?

–  Vi har haft flera samtal med de berörda och vi anser att vi följt regelverket.

Happy Hilmarsdottir.

Happy Hilmarsdottir säger att det är oerhört tråkigt att behöva säga upp personalen, men att arbetsgivaren tar till starka åtgärder då man anser att det är allvarligt vad de anställda har gjort.

Handlar det om stora mängder mat som de tagit med hem?

– Jag kan inte kommentera enskilda ärenden, men om man tagit hem lite potatismos hade det inte varit grund för uppsägning. Det handlar inte om att man bara tagit hem lite rester. Det är med skattemedel vi köper in mat till barnen och de resurserna ska gå till skolan.

På Kommunal ser man allvarligt på att de anställda har filmats. Facket anser att det handlar om olaglig kameraövervakning, eftersom man menar att det inte finns några skyltar som informerar om att rummen övervakas.

Kameraövervakning är en integritetskränkande åtgärd och lagstiftningen ställer därför hårda krav. Arbetsgivaren måste sätta upp skyltar i anslutning till de rum som övervakas.

Grundskolechef Happy Hilmarsdottir säger att det finns väldigt tydliga skyltar om att det finns kameror på skolan. Men hon vill inte svara på frågan om det finns skyltar i direkt anslutning till köket. Lagen kräver också att nya kameror ska tas upp i förhandling med facket. Det har inte skett enligt Kommunal. Det vill grundskolechefen inte heller kommentera.

– Jag anser att vi följt regelverket, säger hon.

När det gäller frågan om personal får ta med sig matrester hem, tycker Kommunal att det är viktigt att arbetsgivaren tydligt informerar om vad som gäller. Men Happy Hilmarsdottir menar att det borde vara självklart att man som anställd inte får ta skolans mat utan att betala för den.

– Ingen anställd får stjäla mat, det borde vara allmänt vedertaget.