Sedan förra veckan har personalen i Vimmerby kommuns skolmatsalar visir på sig, något som Vimmerby tidning var först att rapportera om. När smittspridningen ökade i kommunen och det blev flera bekräftade fall på skolorna lyftes frågan med arbetsgivaren av Kommunals huvudskyddsombud.

– Vi pratade om det på ett möte, vad har vi för möjlighet att skydda oss, ska vi börja använda munskydd och sådana saker. Jag har inte varit så drivande men det var en kollega som tog upp det med skyddsombudet. Det har påpekats av flera och vi har känt oss väldigt oskyddade, säger Sara Friberg, måltidsbiträde på Vimarskolan i Vimmerby.

Skolan hon jobbar på är en F-9-skola med många elever, och det går inte att hålla avstånd till eleverna under lunchen. 

– Det är väldigt många elever som passerar förbi och det är väldigt trångt i vår matsal. Den är formad också så att man inte har möjlighet att hålla avstånd till eleverna när man fyller på mat och så, säger Sara Friberg.

Högstadiet på Vimarskolan stängde också i förra veckan och övergick till distansundervisning, efter att ett 15-tal fall av covid-19 konstaterats på skolan.

Sara Friberg tycker att det fungerar bra att arbeta med visir, men säger att det är individuellt och finns kolleger som tycker att det är jobbigare.

– Det kan vara lite varmt. Och så hör man sig själv väldigt mycket, det blir lite eko. Men jag tycker att det fungerar väldigt bra.

Visiren som de har fått är personliga flergångsvisir som de spritar av mellan användningarna, och de har fått instruktioner om hur visiren ska rengöras.

Vad säger barnen?

– Det är inte så många som har sagt något. Några har frågat varför vi har dem och då har vi sagt att det är för att skydda oss och skydda dem. Någon sa ”vad roliga glasögon ni har”.

Sofia Andersson, kost- och lokalvårdschef i Vimmerby kommun, säger till Vimmerby tidning att de beslutade att införa visir efter att de gjort riskbedömningar. 

– Det är många gäster som under serveringstiden ska servas och måltidspersonalen kan inte utföra sitt arbete med avstånd till gästen. Andra åtgärder har vidtagits för att minska trängsel i skolrestaurangerna och det här är en åtgärd för att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare i serveringen, säger Sofia Andersson till tidningen. 

Sara Friberg är glad över att arbetsgivaren har lyssnat på personalen och tycker att de även innan beslutet om visir har varit lyhörda och anpassat verksamheten för att minimera risken för smittspridning.

– De har gjort flera saker, till exempel öppnat upp vår idrottshall där hälften av eleverna går och äter. Jag tycker att de har gjort sitt bästa för att få ordning.