Kommunal förhandlar ett 70-tal avtal nu i höst. Men inga nya avtal kommer att bli klara förrän det finns ett nytt avtal för industrin. Det löper ut i morgon, förhandlingar pågår.

Så snart den lönenivån är satt finns det så kallade märket som bestämmer löneökningarna på svensk arbetsmarknad. Då går förhandlingarna mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, in i ett ännu intensivare skede. Avtalet, som berör 400 000 anställda, löper också ut den 31 oktober och målsättningen är att ha ett nytt avtal så snart efter det som det är möjligt.

När avtalet med SKR är klart snabbas tempot upp i förhandlingarna om Kommunals övriga avtal. Ett 20-tal har förlängts till den 31 oktober, sedan förlängs de med sju dagar åt gången. Även dessa avtal förhandlas med arbetsgivarorganisationerna IDEA, KFO, Sobona och Skortensstensfejarmästarnas Riksförbund. Till det kommer avtalen som löper ut den sista november och vid årsskiftet.

I förhandlingarna med SKR har Kommunal i höst lämnat över nya krav, bland annat så kräver facket retroaktiv lön eftersom vårens löneökningar uteblev. Men det är inte aktuellt för andra avtal, enligt Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog:

– Nej. Som det ser ut nu ligger våra yrkanden fast. Vi ska försöka förhandla fram retroaktiva löner där precis som man gör inom industrin.

Men inget specifikt avtalskrav?

– Med KFO, till exempel, har vi ett huvudavtal som säger att avtalen ska vara konkurrensneutrala.

Då ryms retroaktiv lön inom det?

– Ja, om man ska vara konkurrensneutrala så innebär det att man ska följa det man kommer överens om på andra områden.

Den sista november löper ett tiotal avtal ut med Arbetsgivaralliansen, Gröna Arbetsgivare samt avtalet för Samhallanställda.

Resterande avtal löper ut vid årsskiftet. Det gäller främst avtal med Almega för anställda inom städ, skola, rutföretag, ridskolor, trav- och galopp, idrottsanläggningar, privata vårdföretag och personlig assistans. Till det kommer avtalen med Gröna arbetsgivare för djursjukvård, jordbruk, hunddagis och trädgårdsodling samt Sveriges Bussföretag och Visita.