– Som ansvarstagande parter är ambitionen att landa i ett avtal så snart som möjligt när vi har ett märke att förhålla oss till, säger Niclas Lindahl, SKR:s förhandlingschef.

Detta när det bara är några dagar kvar innan avtalet löper ut den 31 oktober. Men inställningen är alltså den samma hos SKR som hos Kommunal. Om industriavtalet bli klart på lördag så ska det inte dröja länge innan det finns ett avtal för anställda i kommuner och regioner. Förhandlingarna är intensiva.

– Vi har stött och blött våra frågor, när vi får märket så får vi se hur det passar in i vår skiss.

Johan Ingelskog, Kommunals avtalssekreterare.

Då kan nytt avtal vara klart

Avtal

Så länge som förhandlingar pågår kommer det nuvarande avtalet gälla tills att det sägs upp.

– Vi är långt ifrån varandra, vi strävar efter en helhet, säger Niclas Lindahl.

Han vill dock ogärna peka ut vilka frågor som är svåra att enas om. SKR står fast vid att det är viktigt med lokal lönebildning och avtal som löper över flera år. Samtidigt nämner han anställningsvillkoren.

– De behöver verksamhetsanpassas utifrån hur organisationen ser ut i dag. Det är en lång radda villkor som är mer eller mindre bra i dag, utan att gå in på detaljer, säger Niclas Lindahl.

Är det något av Kommunals krav som är svårare att gå med på än andra?

– Jag avstår från att kommentera enskilda krav. Men det totala yrkandet med villkor och löneökningar ligger på en för hög nivå, säger Niclas Lindahl.

Detta när smittspridningen av coronaviruset ökar tillsammans med belastningen på vården och många av Kommunals medlemmar fortfarande är trötta efter ansträngningarna i våras och irriterade över att löneökningarna dröjer.

– Arbetsgivarna ser deras insatser, men de har inte möjlighet att sätta lön förrän det finns ett avtal. Vi är väl medvetna om förväntningarna och frustrationen, säger Niclas Lindahl.

Undersköterskor och barnskötare (genrebild).

Nio frågor och svar om avtals­förhandlingarna

Avtal

Flera faktorer försvårar förhandlingarna anser han. Inte minst att de pågår sex månader efter att avtalet egentligen skulle ha varit klart, att LAS-förhandlingarna påverkat läget för hela arbetsmarknaden samtidigt som den pågående pandemin fortfarande är en påfrestning för kommuner och regioner.

Men framför allt är det ekonomin de kommande åren som försvårar läget, enligt SKR. Bedömningen är att kommunernas ekonomi snabbt vänder neråt de närmaste åren. Tillfälliga statsbidrag gör samtidigt att årets resultat är bättre än förväntat.

– Det är det längre perspektivet som vi måste titta på när vi skriver avtal. Man pratar om att det är överskott i kommunerna, men det är inte de pengarna som vi kan binda upp nu. Det blir en pedagogisk utmaning. När vi tittar på vad facken har yrkat, så är det höga yrkanden, säger Niclas Lindahl.

Kan det bli aktuellt med ett engångsbelopp?

– De yrkanden som ligger från facken rör inte engångsbelopp, det är lönehöjningar, det är det vi har att prata om. Engångsbelopp har varken vi eller facken spelat in i förhandlingarna. Jag tror inte att ett engångsbelopp skulle vara lösningen, säger Niclas Lindahl.

Har Sverige råd med en konflikt under en pandemi?

– Om vi inte kommer överens, kommer medlare in. Vi förhandlar för att undvika en konflikt.