– Vi måste tydligt kräva att vi vill ha retroaktiv lön efter coronapademin. Det är ett starkt och viktigt krav från oss och medlemmarna, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

I dag, fredag, överlämnar Kommunal sina uppdaterade avtalskrav till SKR. Förbundet står fast vid de lönekrav som presenterats tidigare, det vill säga 3 procent i löneökning plus 0,5 procent ytterligare till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Kommunal vill också att löneökningarna ska gälla retroaktivt eftersom avtalsrörelsen har försenats på grund av coronapandemin.

Tobias Baudin påpekar att retroaktiv lön inte på något sätt är en självklarhet.

– Nej det är det verkligen inte. Det är kanske den vanligaste frågan jag får från medlemmarna: finns det ingen garanti för att jag får retroaktiv lön? Och då är svaret nej det finns ingen garanti. Men jag har sagt till alla medlemmar jag varit i kontakt med att du kan vara lugn vi kommer att driva det stenhårt.

Kräver ni hela perioden retroaktivt?

– Vi kräver retroaktivt från datumet då avtalet gick ut i slutet av april. Men allt är så klart en förhandlingsfråga så vi får se hur långt vi kommer.

Ett annat nytt krav är att karensen ska slopas för alla kommunalare i kommunerna och regionerna.

– Vi menar att medlemmarna straffas ändå, dels får man bara 80 procent av lönen när man är hemma. Dessutom vet vi att våra medlemmar känner en stor samvetsstress. Om de inte orkar gå till jobbet så vet man att det är svårt att få in vikarier med kort varsel, man vet att det kommer att drabba ens arbetskollegor när man är hemma, säger Tobias Baudin. 

Mot bakgrund av de kraschade LAS-förhandlingarna, var det inte aktuellt att vässa kraven när det gäller visstidsanställningar?

– Vi tycker att vi har ganska vassa krav, att efter ett års visstidsanställning ska du ha en tillsvidareanställning på heltid. Det är betydligt bättre än vad lagen om anställningsskydd säger.

Enligt lagen blir det en tillsvidareanställning efter sammanlagt två års visstidsanställning under en femårsperiod.

Men Kommunals krav om visstidsanställning gäller bara dem med yrkesutbildning.

Villkorskraven är mycket inriktade på hur det ser ut i vård och omsorg, finns det risk att andra yrkesgrupper i Kommunal blir bortglömda?

– Det tycker jag inte de ska känna. Alla har rätt till högre löner och bättre villkor, alla har rätt till sammanhängande semester. Och vårt krav att avskaffa karensavdraget gäller ju alla också. Så jag hoppas att alla känner att de ska få del av det här avtalet. Men det är klart det är detta som är utmaningen. Det är väldigt många olika yrken på SKR-avtalet. Alla ska vara vinnare.

Här är Kommunals krav

Löner:

  • Löneökningar med 3 procent till alla medlemmar på Kommunals avtalsområde. Utöver det  ett särskilt utrymme på 0,5 procent i ökning som lokalt fördelas till yrkesutbildade grupper inom vård, skola och omsorg.
  • Retroaktiv lön till alla medlemmar inom Kommunals avtalsområde.

Anställningstrygghet:

  • Visstidsanställda med yrkesutbildning ska tillsvidareanställas på heltid efter 12 månader.

Arbetstider:

  • Minska delade turer.
  • Det partsgemensamma arbetet kring rätten till heltid ska fortsätta efter 2021.
  • Inför ytterligare en fridag. Arbetstagaren ska få tio fridagar under en fyraveckorsperiod.
  • Kortat arbetstidsmått för nattarbete. Arbetstidsmått för nattarbete ska fastställas till 32 timmar/vecka.
  • Mer och bättre sammanhängande semesterledighet. Kravet är fyra sammanhängande veckor under juni, juli och augusti.

Kaarensavdrag:

  • Avskaffat karensavdrag för samtliga på Kommunals avtalsområde.