– Så fort industrin är klara så sätter vi högtryck. Vi utgår ifrån att industrin är klara till på lördag och då förhandlar vi klart avtalet med SKR i helgen, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Avtalsdelegationen är kallad från och med lördag vid lunchtid och, enligt Johan Ingelskog, är tanken att delegationen är kvar till dess och att ett nytt avtal är klart för omkring 400 000 kommun- och regionanställda.

Men man är också beroende av hur det går i industriförhandlingarna för att få det så kallade märket, den lönenivå som ska gälla på arbetsmarknaden under avtalsperioden. Både industrins avtal och flera av Kommunals avtal, bland annat det med SKR, går ut på lördag vid den 31 oktober.

Om inget industriavtal finns i helgen vad händer då?

– Det är svårt att förutsäga, då har vi ingen industrinormering på svensk arbetsmarknad. Det är inte bara våra avtal som löper ut utan också Handels och HRF med flera förbund så det är väldigt svårt att spekulera i vad som händer då, säger Johan Ingelskog.

Skulle industriförhandlingarna inte vara klara till den 31 oktober kommer med största sannolikhet Kommunal och SKR att förlänga sitt nuvarande avtal.

– Vi får i så fall diskutera med motparten om hur vi ska göra. Vi ska givetvis se till att vi inte är avtalslösa, säger Johan Ingelskog.

Hur påverkar det allt allvarligare corona-läget diskussionerna under avtalsförhandlingarna?

– ­ Våra medlemmar gör alltid ett bra jobb alla år, men sen har deras jobb belysts extra mycket massmedialt i år. Och det gör naturligtvis att vi känner att vi har en bra förhandlingsposition.

Liksom andra företrädare inom Kommunal kallar Johan Ingelskog arbetsgivarnas yrkande om sifferlösa avtal för ett nollbud.

– För att det är ett nollbud. Vi förhandlar löneökningar kollektivt för alla medlemmar och då är sifferlösa avtal ett nollbud.

Är det inte att vilseleda medlemmarna? Risken för noll kronor i löneökning finns ju även om det finns en siffra i det centrala avtalet.

– Nej vi förhandlar kollektiva löneökningar i våra centrala avtal. Jag tycker inte det är att vilseleda medlemmarna på något sätt, har man ingen siffra i det centrala avtalet så är det ett nollbud, säger Johan Ingelskog.