Det är inte bara det stora avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som går ut i helgen. Kommunal befinner sig även i slutskedet av förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen KFO om ett nytt avtal för personliga assistenter.

Kommunal kräver ökad anställningstrygghet och vill att avtalet görs om så att det följer lagen om anställningsskydd, LAS. I dag har personliga assistenter betydligt sämre anställningstrygghet än vad lagen medger. De är ofta anställda ”på viss tid så länge uppdraget varar” och har väldigt kort uppsägningstid. 

Men KFO säger blankt nej, enligt Kommunal.

– Vi vill ha LAS-reglerade anställningar och LAS-reglerade uppsägningstider, men de menar att det inte är förenligt med LSS (lagen som reglerar rätten till personlig assistans), säger Lia Scheding, ombudsman på Kommunal.

Ser du någon möjlighet att få igenom det?

– Nej, det ser jag som väldigt väldigt svårt. Arbetsgivaren håller emot det väldigt hårt, säger Lia Scheding.

Kommunal kräver givetvis också höjda löner och ersättningar. Hur stora de blir beror på vad det så kallade märket blir, som sätts mellan industrins parter och blir klart i helgen om de lyckas komma överens.

Ett annat krav är bättre villkor för jourtjänstgöring. Det är oklart exakt hur Kommunal vill att villkoren ska förbättras.

– Det är en arbetsmiljöfråga för våra medlemmar. De spenderar väldigt mycket tid på arbetsplatsen som de upplever mer eller mindre obetald. Vi vill att de ska få höjda sysselsättningsgrader och att de är betalda när de är på jobbet, säger Lia Scheding. 

Dessutom kräver Kommunal bättre skydd mot sexuella trakasserier. De menar att det behövs eftersom personliga assistenter löper större risk att utsättas för sexuella trakasserier i jobbet, eftersom de möter fler än bara arbetskamrater och chefer. 

– Det finns så många tredje man i form av anhöriga, brukaren själv och andra personer man möter. Är man assistent åt en brukare som är ute i yrkeslivet träffar man ju dennes arbetskamrater. Vårt yrkande handlar om att det på något sätt ska skydda även mot tredje man, för lagstiftningen i dag omfattar inte det.

Enligt diskrimineringslagen måste en arbetsgivare utreda och vidta åtgärder om en anställd uppger att den utsatts för sexuella trakasserier, men bara om den anställde utsatts av någon som utför arbete åt arbetsgivaren. 

Kommunal har lämnat över avtalsyrkanden inom personlig assistans även till Sobona och Vårdföretagarna, där avtalet med Vårdföretagarna är det största. Det avtalet är betydligt större än det med KFO. Även där är kraven höjda löner och ersättningar, stärkt anställningstrygghet, bättre villkor vid jourtjänstgöring och ökat skydd vid sexuella trakasserier.

Men om kraven mer i detalj är de samma som för KFO-avtalet vill Lia Scheding inte svara på eftersom förhandlingarna inte har kommit lika långt där. Det avtalet går ut först vid årsskiftet.

– Vi utvecklar under förhandlingens gång vad vi menar med yrkandena, säger Lia Scheding.  

Om det blir ett industriavtal klart i helgen så är ambitionen att bli klara också med KFO-avtalet inom personlig assistans.