I dag sitter LO, tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv på nytt och försöker enas om ändrade uppsägningsregler, stöd vid omställning till nytt jobb och en ny kollektivavtalad a-kassa.

Målet är att de ska vara klara senast i morgon klockan 13. Men även om det träffas en uppgörelse är det inte säkert att LO i slutändan kan stå bakom den.

LO:s representantskap, det högsta beslutande organet mellan kongresserna, beslöt i augusti att en LAS-överenskommelse måste godkännas av representantskapet med 60 procents majoritet.

Totalt består representantskapet av 100 ombud, plus 14 från LO:s styrelse (en ledamot från varje förbund) samt de fyra som sitter i LO:s ledning; ordförande, förste och andre vice ordförande samt avtalssekreterare.

För att LO ska kunna träffa ett avtal i LAS-förhandlingarna krävs det att minst 71 ledamöter röstar ja.

Sex förbund har reserverat sig mot att LO återupptar LAS-förhandlingarna, Byggnads, Fastighets, Målarna, Seko, Pappers och Transport. Dessa förbund vill att frågorna om anställningsskydd istället tas upp branschvis i avtalsrörelsen som nu pågår om nya löner och villkor.

Om dessa förbund motsätter sig eftergifter i LAS-förhandlingarna vid LO:s representantskap räcker deras 34 röster inte till för att stoppa ett avtal. Det fattas 14 röster.

Kommunal kan med sina 32 röster därför bli det förbund som avgör om det blir ett avtal i LAS-förhandlingarna eller inte.

Förbundet har tidigare varit kritiskt till det sätt som LO har skött förhandlingarna på och att begreppet saklig grund fanns med vid förhandlingsbordet.

Kommunal hoppade därför i slutet av förra året av förhandlingarna, tillsammans med Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna. Pappers har redan från början sagt nej till att delta.

I somras valde LO en ny ledning och förbunden kunde enas om en omstart i förhandlingarna, utan mandat för LO att förhandla om begreppet saklig grund vid uppsägningar.

De LAS-förhandlingar som senare inleddes kraschade för två veckor sedan. Men efter uppmaningar från bland annat de politiska partierna har parterna nu på nytt prövat om de kan komma överens.

Kommunal stöder beslutet att återuppta förhandlingarna. Förbundets röst var avgörande för att LO-styrelsen kunde gå med på att åter sätta sig vid förhandlingsbordet med Svenskt Näringsliv. Åtta förbund röstade ja till detta i LO-styrelsen och sex förbund röstade nej.

Men Kommunal har kvar sitt kritiska förbehåll. Tobias Baudin, Kommunals ordförande, säger att förbundets röda linje finns kvar när det gäller att ändra regelverket kring saklig grund för uppsägningar. Just den frågan är en av Svenskt Näringslivs hjärtefrågor i förhandlingarna.

Därför hänger nu mycket på hur en kompromiss i ett LAS-avtal kommer att se ut för att Kommunal och i slutändan LO:s representantskap ska kunna godkänna uppgörelsen.