Han var med i LO:s avtalsdelegation i LAS-förhandlingarna. Johan Ingelskog säger att det är tråkigt att de inte nådde ända fram. Han vill inte lyfta fram någon enskild fråga som stjälpte förhandlingarna.

– Det handlade om helheten, säger han.

Johan Ingelskog säger att det var nära att bli en överenskommelse men tror inte att det hade lyckats om de hade haft mer tid.

– Tidsfaktorn gynnade inte oss. Men den var inte avgörande, säger han.

Kommunal hoppade i slutet av förra året av LAS-förhandlingarna. Men de gick med igen efter att LO:s representantskap i augusti beslutade om en omstart i förhandlingarna med mer insyn för varje LO-förbund och att begreppet saklig grund vid uppsägning av personliga skäl inte var förhandlingsbart.

Svenskt Näringsliv har i förhandlingarna drivit väldigt hårt att de vill ha en möjlighet att i kollektivavtal få göra avsteg från dagens regler om saklig grund vid uppsägningar som finns i LAS.

Kommunal och några andra LO-förbund sa nej till detta, bland annat med hänvisning till det beslut LO:s representantskap fattade i augusti. Men IF Metall, Handels och några andra LO-förbund var öppna för att diskutera Svenskt Näringslivs krav.

Man ska komma ihåg att LO-förbunden har olika problem i sina avtal och därför har haft olika ingångar in i förhandlingarna. Men jag tycker att vi har behandlat varandra med respekt.

Johan Ingelskog, Kommunal

Johan Ingelskog vill inte beskriva detta som svåra motsättningar inom LO eller att det fanns en hård press på Kommunal att ge vika.

– Man ska komma ihåg att LO-förbunden har olika problem i sina avtal och därför har haft olika ingångar in i förhandlingarna. Men jag tycker att vi har behandlat varandra med respekt. Vi har hållit ihop sedan LO-familjen samlade sig vid LO:s representantskap, säger han.

LO förklarar i ett uttalande att de nu ska göra allt för att stoppa planerna på att ändra i LAS genom lagstiftning, vilket C och L kräver och har fått in i januariöverenskommelsen med regeringen.

Johan Ingelskog vill inte spekulera i riskerna för en regeringskris efter att LAS-förhandlingarna har kraschat. Men han är kritisk till att C och L genom sitt agerande har försvårat LAS-förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare.

– Nu ska Kommunal tillsammans med övriga LO genom opinionsbildning försöka stoppa deras försök till lagstiftning. Samtidigt som vi i avtalsrörelsen fortsätter att kräva tryggare anställningar, förbud mot hyvling, kompetensutveckling och ökat stöd till omställning för att få nytt, säger han.