Enligt TT röstade sex LO-förbund nej till att återuppta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om ändrade uppsägningsregler, stöd vid omställning till nytt jobb och en a-kassa som drivs av fack och arbetsgivare.

Vid LO-styrelsen i måndags konstaterades att det inte fanns förutsättningar för återupptagna förhandlingar.

LO och Svenskt Näringsliv.

Förändringar av las

Förhandlingar om LAS återupptas

Nyheter

Men i går eftermiddag kallades LO-styrelsen till ett extra möte för att diskutera möjligheten att återuppta förhandlingarna.

Det fanns en oro bland vissa förbund att de inte blivit informerade om att samtal trots allt pågick med Svenskt Näringsliv.

Tobias Baudin litar dock på LO:s ledning.

– Som jag har hört det så var det Svenskt Näringsliv som i går kontaktade LO och frågade om det fanns förutsättningar att återuppta förhandlingarna.

Och han är beredd att göra ett nytt försök.

– Som ordförande i Kommunal är det viktigt att pröva alla möjligheter att få bort allmän visstid och hyvling, säger han.

Vår röda linje om att inte ändra regelverket för saklig grund vid uppsägningar finns kvar. Men jag vill gärna höra vad arbetsgivarna tycker är problemet med regelverket.

Tobias Baudin

Tobias Baudin är villig att diskutera vad arbetsgivarna kan vilja ha istället.

– Det är nödvändigt att alla parter nu är beredda att ta steg framåt för att vi ska kunna hitta en överenskommelse.

Tobias Baudin kan tänka sig kompromisser om saklig grund och turordningsregler.

– Vår röda linje om att inte ändra regelverket för saklig grund vid uppsägningar finns kvar. Men jag vill gärna höra vad arbetsgivarna tycker är problemet med regelverket. Så långt kom vi aldrig innan förhandlingarna avbröts.

Enligt dagens regelverk ska uppsägningar på grund av personliga skäl vara sakligt grundade. Och sådana uppsägningar ska kunna ogiltigförklaras av facket för att i sista fall prövas i Arbetsdomstolen som kan förklara att uppsägningen saknar saklig grund.

– Handlar det om att tvister om saklig grund tar för lång tid att lösa eller att kostnaderna under tiden kan bli för höga så kanske vi kan hitta en lösning på det utan att ändra själva regelverket, säger Tobias Baudin.

Han är även beredd att diskutera ändrade turordningsregler vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Då gäller principen sist in-först ut med hänsyn till att de som är kvar har tillräckliga kvalifikationer för att klara jobbet.

I dag får arbetsgivare med högst 10 anställda göra undantag för två personer från turordningsreglerna.

Den statliga LAS-utredningen föreslår att alla företag ska få göra undantag för fem personer från principen sist in-först ut.

Vi har nu egentligen fokus på våra avtalsförhandlingar med SKR om bland annat högre löner. Men vi bedömer att vi har tid att också förhandla LAS under ett dygn.

Tobias Baudin

När LAS-förhandlingarna avbröts krävde Svenskt Näringsliv fler undantag från turordningsreglerna än vad LAS-utredningen föreslår. De ville att fem arbetare och fem tjänstemän skulle kunna undantas, alltså 10 anställda. Plus ett undantag i procent på antalet anställda i större företag.

Tobias Baudin skyller detta på LAS-utredningen.

– Den har verkligen försvårat våra förhandlingar. Arbetsgivaren har velat ha större undantag i turordningsreglerna än vad utredningen föreslår. Och vi vill ha färre. Men här hoppas jag att vi kan hitta en kompromiss, säger Tobias Baudin.

De återupptagna förhandlingarna ska pågå under torsdag 15 oktober och ett eventuellt resultat kommer att kommenteras tidigast fredag 16 oktober klockan 13.

– Vi har nu egentligen fokus på våra avtalsförhandlingar med SKR om bland annat högre löner. Men vi bedömer att vi har tid att också förhandla LAS under ett dygn för att se om vi kan hitta en lösning med Svenskt Näringsliv.

– Jag tror det kommer att bli jättesvårt. Men vi måste göra ett försök i alla fall, säger Tobias Baudin.