Det blev den uppslutning i enighet som LO-styrelsen hoppades på när den föreslog representantskapet att rösta ja till de motioner som är kritiska till LAS-förhandlingarna med Svenskt Näringsliv.

Motionerna hade skrivits av Kommunal, Byggnads, Fastighets, Elektrikerna och Målarna.

Utan debatt beslöt representantskapet att stöda motionerna och att LAS-förhandlingarna ska fortsätta som en omstart.

Den nyvalda LO-ledningen har tillsammans med LO-förbunden använt sommaren till att försöka lappa ihop sprickorna efter den tuffa interna konflikten om bristen på insyn i förhandlingarna och att diskussioner fördes med arbetsgivarna om att det ska bli lättare att säga upp anställda av personliga skäl.

Redan i våras backade LO-ledningen och majoriteten av förbunden i LO-styrelsen från sin tidigare linje och ställde sig bakom de kritiska motionerna om LAS-förhandlingarna.

Att Kommunal och de andra kritiska förbunden har majoriteten av ombuden vid kongressen och representantskapet spelade en stor roll i det beslutet. Men minst lika viktigt var önskan om att försöka enas efter den infekterade striden om LAS-förhandlingarna.

Vid den digitala kongressen i juni fick LO en ny ledning. Den har, i all fall tills vidare, hittat en väg framåt för att lösa knutarna och bygga upp ett förtroende i samarbetet igen.

Omstarten i LAS-förhandlingarna innebär därför också att alla LO-förbund ska få full insyn i vad som pågår. Ett eventuellt beslut om ett förhandlingsresultat ska fattas med kvalificerad majoritet, 60 procent, vid ett representantskap.

Kommunal och de andra kritiska förbunden har därmed i praktiken en vetorätt. De kan stoppa förslag de inte gillar.

I slutet av förra året hoppade Kommunal, Byggnads, Fastighets, Elektrikerna och Målarna av LAS-förhandlingarna. Pappers har aldrig varit med.

Tidigare i veckan förklarade Kommunal att de kan tänka sig att delta i förhandlingarna igen, om representantskapet röstar ja till de kritiska LAS-motionerna och LO-styrelsens förslag om upplägget av hur de ska gå till. 

På tisdag ska LO tillsammans med PTK, som företräder tjänstemän och akademiker, på nytt träffa Svenskt Näringsliv för att förhandla om trygghet och omställning.

Om Svenskt Näringsliv då går med på en omstart utan att få diskutera saklig grund vid uppsägning återstår att se.

Senast den sista september måste parterna vara klara. Dagen efter börjar årets löneförhandlingar.

Kan inte fack och arbetsgivare inte enas om arbetsrätten hotar regeringen, C och L med lagstiftning utifrån den utredning som nyligen presenterades. Den föreslår fler undantag från turordningsreglerna samt att det ska bli lättare och billigare att säga upp anställda av personliga skäl.

Kommunal har som mål att få bort allmän visstidsanställning. LO vill även öka möjligheten till kompetensutveckling och att rätt till omställning för att hitta nytt jobb även ska gälla visstidsanställda, sjuka och arbetsskadade.

LO kan i gengäld tänka sig att diskutera fler undantag från turordningsreglerna. Även Kommunal står bakom den förhandlingsöppningen.