För en månad sedan skrev KA om att Nobina i Uppsala vill öppna framdörrarna och montera in ett plexiglas för att skydda föraren. Orsaken är att biljettintäkterna har gått ned kraftigt under coronapandemin.

Nobinas förslag fick bussföraren och Kommunals huvudskyddsombud, Charlotta Hörner, att göra en 6:6a-anmälan och få skyddet prövat ur smittskyddssynpunkt av Arbetsmiljöverket.

Stängd bussdörr i Stockholmstrafiken.

Covid-19

”Det är bra för oss förare”

Arbetsmiljö

Myndigheten har nu gett ett skriftligt besked till arbetsgivaren där de berättar att de kommer att fatta beslut om att låta dörrarna vara stängda fram till den 2 november 2021, om inte smittrisken för bussförare förändras. Skälet till beslutet är att det inte går att hålla ett avstånd som är tillräckligt stort mellan förare och passagerare.

”Barriärskyddet bedöms dock vara för lågt för att tillräckligt skydda föraren från att smittas av coronaviruset om på- och avstigning skulle ske via framdörren. Skyddet mäter 181 cm från golvytan där passagerarna står vid biljettköp- och visering. En lång person kan hosta eller nysa rakt över skyddet. Droppar sprids dock även åt sidorna samt uppåt och nedåt och inte enbart rakt fram. Det innebär att droppar från exempelvis hosta eller en nysning kan spridas över skyddet oavsett personens längd”, skriver Arbetsmiljöverket.

Arbetsgivaren kommer att kunna yttra sig om beslutet och har fram till den 20 oktober på sig.

– Det är ett bra beslut för oss förare, säger Charlotta Hörner, men tillägger att det också kan få negativa konsekvenser.

– Nu kommer ju kollektivtrafiken inte att få in sina pengar och då finns en risk att det blir uppsägningar som i Skåne.

På bussarna i Uppland, liksom på många andra ställen i landet, finns ingen biljettläsare bak i bussen. Det har gjort att många i princip åker gratis.

Sveriges Kommuner och Regioner har nyligen gått ut med att pandemin kommer att ha orsakat minskade biljettintäkter på runt 7,5 miljarder vid årets slut.

Ulrika Schölander.
Ulrika Scholander, sektionschef Arbetsmiljöverket.

Det är inte bara Nobina i Uppsala som nu får besked om hur förarna ska skyddas från smittrisk.

I våras fattade Arbetsmiljöverket beslut i ett 40-tal ärenden om att stänga framdörrarna. De besluten gällde fram till den 31 oktober. Också här förlängs beslutet fram till den 2 november 2021.

– Anledningen är att busschaufförer är en utsatt yrkesgrupp gällande smitta, de har en utsatt arbetsmiljö. Det har man också sett i rapporter och statistik om vilka som blivit sjuka, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

I handeln har många satt upp plexiglasskivor för att skydda personalen. Är det någon skillnad på hur de skyddar jämfört med det barriärskydd som Nobina i det här fallet ville ha?

– En buss är ett slutet utrymme och har sämre ventilation än vad man kan ha i många i butiker. Generellt i butiker har man andra möjligheter att se till att de som ska betala håller avstånd i kassan. Man kan ordna köbildning så att det inte blir lika trångt. Men gällande plexiglas i handeln har Arbetsmiljöverket faktiskt inte fått in så många ärenden för prövning, vi kan bara anta att arbetsgivare och skyddsombud här har kommit överens i samverkan vilka åtgärder som behövs för att skydda arbetstagarna mot smittrisker, säger Ulrika Scholander.