Mario Gavran känner inte till om fler bussförare dött än de fem som medier rapporterat om, men han säger att han borde fått information om det fanns fler.

– Säkerställer man inte smittspårningen så blir det svårt att säga att de blivit smittade i sitt arbete, säger han.

Ulf Griph visar en bild av sin tvillingbror Kenneth.

Covid-19

”Fattas en bit av mitt hjärta”

Arbetsmiljö

Han lyfter fram stängda framdörrar som en effektiv åtgärd för att skydda förarna, varför Kommunals skyddsombud har drivit det i hela landet. Men det går inte att säga om stängda framdörrar skulle ha förhindrat dödsfallen.

– Tre av fallen är i Stockholm och där har man haft stängda framdörrar. Men det är svårt att veta när de blev smittade, om det var innan man hann stänga framdörrarna eller efter.

Att framdörrarna inte stängdes direkt efter dödsfallet i Västerås kallar Mario Gavran för skandal. Han säger att buss­förare är en utsatt grupp eftersom de träffar hundratals passagerare varje dag. Han vet inte om bussförare har fler sjukdomar som är riskfaktorer för covid-19, men att bussförare kan ha en ökad risk att bli allvarligt sjuka.

– Det som är specifikt bland bussförare är att många har utländsk påbrå, de har en hög medelålder och det är många män. De grupperna har varit drabbade i hög grad, säger Mario Gavran.