Några generella riktlinjer finns inte hos Arbetsmiljöverket om hur skyddet mot coronasmitta för bussförare ska se ut. Myndigheten fattar beslut i varje enskilt fall utifrån den framställan som görs.

– I första hand vill vi att skyddsombud och arbetsgivare kommer överens. Gör de inte det har vi fattat beslut om förbud utifrån skyddsombudens krav, säger Ulrika Scholander som är chef för Inspektion region syd inom Arbetsmiljöverket.

Kommunal har uppmanat skyddsombud inom trafiken att göra 6:6a-anmälningar om arbetsgivarna inte gör tillräckligt för att skydda förarna. Det har bidragit till att fram till i början av april var det flest coronaanmälningar inom trafiken, 6:6a, och skyddsstopp, som kom in till Arbetsmiljöverket.

Och skyddsombuden har då ofta fått igenom sina krav. Nyligen vann till exempel skyddsombudet Michael Lundgren striden om avspärrningar i bussarna i Jönköping.

– I de fall vi har fattat beslut gäller att framdörren ska vara stängd för på- och avstigning, att de två främre stolsraderna ska vara avspärrade liksom gången fram till föraren, säger Ulrika Scholander.

I Norrbotten diskuterar nu skyddsombud och arbetsgivare, på uppmaning av Arbetsmiljöverket i Luleå, hur kortläsaren, validatorn, ska kunna flyttas till framdörren. Då kan passagerarna blippa sina kort utan att behöva kliva på där. Passagerarna ska kliva på bak i bussen.

– Vi har aldrig sagt att framdörren inte får öppnas, om det går att flytta kortläsaren dit har vi inget emot det så länge den främre dörren inte används för på- och avstigning och passagerarna kan vara på ett säkert avstånd från föraren, säger Ulrika Scholander.

I Boden och på Gotland har plexiglas monterats för att skydda föraren. På andra håll i landet diskuteras den möjligheten. Hittills har Arbetsmiljöverket sagt nej till den lösningen.

– Inget trafikföretag har kunnat visa på en tillräckligt bra lösning. Det handlar inte bara om att begränsa smittspridning utan även om trafiksäkerhet. Förarens sikt får inte försämras och vid en olycka får inte utrymningsvägen ut ur bussen hindras.

Ulrika Scholander tillägger att i andra länder finns det busstyper där föraren sitter som i en bur med plexiglasvägg. Några sådana busstyper finns inte i Sverige.

– Vi kan bara pröva arbetsmiljön i de bussar som finns i landet. Trafiksäkerheten är det andra myndigheter som får pröva.

Hon säger att oftast finns det en förståelse hos bussföretagen för skyddsombudens krav och Arbetsmiljöverkets beslut.

– De vill också att förarna ska ha en bra arbetsmiljö som skyddar mot coronasmitta.

Men det händer att regionala trafikhuvudmän motsätter sig stängd framdörr för att inte förlora intäkter. Bussbolagen kan därför känna sig förhindrade att gå med på skyddsombudens krav.

– Det är inget vi i så fall tar hänsyn till. Det är ingen annan än arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, vi utgår ifrån det i våra bedömningar säger Ulrika Scholander.