Nobina i Uppsala har tagit fram ett plexiglas som de anser ska skydda förarna från smitta och på så sätt kunna öppna framdörrarna igen. Arbetsmiljöverket godkänner inte den lösningen utan vill att framdörrarna fortfarande ska hållas stängda. Nobina ska nu svara på hur man ser på Arbetsmiljöverkets synpunkter.

På Nobina ser man inte Arbetsmiljöverkets underrättelse som ett slutgiltigt beslut om att hålla dörrarna fortsatt stängda.

­– Vi har ju fått ett förhandsbesked vilket innebär att vi kan lämna in synpunkter och kompletteringar på frågan. Först därefter tar myndigheten sitt beslut. Vi välkomnar myndighetens bedömningar. Man har i huvudsak varit positiv till att skyddet skapar en trygg barriär, men man lyfter risken med höjden, att en nysning skulle kunna leta sig över. Därför jobbar vi redan nu med en justering som löser den frågeställningen, säger David Erixon, presschef på Nobina Sverige.

Nobina kommer i början av nästa vecka att återkoppla till Arbetsmiljöverket.

Under våren lades ett stort antal skyddsstopp för att få arbetsgivarna att stänga framdörrarna. Arbetsmiljöverket fattade beslut i ett 40-tal ärenden om att framdörrarna ska vara stängda fram till den 31 oktober. Nu har verket meddelat de arbetsgivarna om att man vill ha fortsatt stängda framdörrar fram till den 2 november 2021.

– Vi tycker att det är jättebra. Så länge situationen är så allvarligt läge som det är så är stängda framdörrar det bästa skyddet mot smitta, säger Mario Gavran, ombudsman för Kommunal.

Det känns ju någonstans som att man inte velat göra större investeringar än vad som absolut krävs. Man får skylla sig själv på ett sätt.

Mario Gavran, ombudsman på Kommunal

Han ser också en problematik kring hur huvudmännen ska få betalt. Många biljettläsare är placerade vid föraren och därför går det att åka gratis på många ställen i landet.

– De får ju flytta de här kortläsarna bak i bussen. Om anställda blir övertaliga får man använda dem som kundvärdar under en viss tid.

Vad tänker du om att många arbetsgivare inte har flyttat bak biljettläsarna?

– Det känns ju någonstans som att man inte velat göra större investeringar än vad som absolut krävs. Man får skylla sig själv på ett sätt. Man trodde väl att det här skulle gå över, men nu när man ser att det inte är övergågående borde man agera så att man inte drabbas ekonomiskt.

Rosa Andersson, huvudskyddsombud och bussförare för Vy Buss i Skåne, är också nöjd med beskedet. I våras lade hon ett skyddsstopp för att få Skånetrafiken att stänga framdörrarna. Den 17 april stängdes framdörrarna.

– Det är bra för oss förare. Nu ökar ju smittan i Skåne, säger hon.

Rosa Andersson, huvudskyddsombud på Vy buss i Lund.

Bara för att Arbetsmiljöverket vill förlänga de stängda framdörrarna tror hon inte att den frågan är över.

– Det är inte slutdiskuterat. Arbetsgivaren gör allt vi får ska få öppna dörrarna igen, säger hon.

Skånetrafiken tittar just nu tillsammans med trafikföretagen i Skåne på en lösning med skyddsglas som skulle kunna göra så att framdörrarna kan öppnas igen, säger Saman Tondnevis, affärsområdeschef för buss.

– Beskedet från Arbetsmiljöverket var väntat, men det är viktigt att vi försöker hitta en annan lösning som gör att vi kan öppna framområdet men också fortsätta trygga arbetsmiljön för förarna, säger han.

Ett av skälen till att Skånetrafiken vill öppna handlar om biljettintäkter, men också om att sprida flödet av påstigande till flera delar av bussen.

Han säger att det bästa vore om trafikhuvudmän, trafikföretag och Arbetsmiljöverket kunde hitta en gemensam lösning, helst så snart som möjligt.

Om vi skulle ha läsare vid mittendörrarna skulle det inte lösa problemen med plankning utan det skulle vi ha kvar, kanske inte i samma höga grad som i dag, men högre än vi normalt har,

Claes Keisu, presschef på SL

Stockholms Lokaltrafik, SL, valde att stänga framdörrarna den 17 april. Där har man i dagsläget inga planer på att flytta bak biljettläsarna av ekonomiska skäl. Inom SL följer man med stort intresse hur Nobina jobbar med att få fram ett godkänt plexiglas.

– Vi har ganska goda förhoppningar om att med små åtgärder så kommer Arbetsmiljöverket att tycka att den lösning som tas fram kommer att vara tillräcklig, säger Claes Keisu, presschef på SL.

SL blöder ekonomiskt och pekar ut plankningen som det stora problemet, men att flytta bak biljettläsarna kommer inte lösa hela situationen, menar han.

­– Om vi skulle ha läsare vid mittendörrarna skulle det inte lösa problemen med plankning utan det skulle vi ha kvar, kanske inte i samma höga grad som i dag, men högre än vi normalt har, säger han.

Att installera ny utrustning i mitten och bak i bussen kostar mycket pengar. För SL:s 2 200 bussar skulle kostnaden bli runt 110 miljoner kronor, enligt SL:s beräkning.

– Vi jobbar efter lösningen att vi ska kunna ha påstigning genom framdörrarna – med en säker arbetsmiljö för förarna – där vi kan ta betalt och inte behöver installera läsare i mitten av bussarna. Om de (Arbetsmiljöverket) skulle ha invändningar mot den nya prototypen, då får vi lösa den fråga då, säger Claes Keisu.

Socialdemokraterna i Region Stockholm tycker att Arbetsmiljöverkets utlåtande visar att det är dags att installera biljettläsare vid de bakre dörrarna:

– Nu när Arbetsmiljöverket tydligt satt ner foten mot att öppna dörrarna i förtid och mot otillförlitliga plexiglaslösningar måste Region Stockholm gå vidare med att installera kortläsare vid de bakre dörrarna. Detta har Socialdemokraterna i regionen krävt sedan pandemin startade. Då säkras förarnas arbetsmiljö likväl som intäkterna, säger Jens Sjöström, oppositionsregionråd med ansvar för trafikfrågor i Region Stockholm, i ett skriftligt uttalande till Kommunalarbetaren.