Det var i juni som Nobina i Skåne varslade 255 bussförare efter att Skånetrafiken meddelat att turtätheten ska dras ner från den 16 augusti då biljettintäkterna minskat under coronapandemin.

Covid-19

Kommunal förhandlar bussvarsel

Nyheter

Neddragningen berör Malmö, Lund och nordvästra Skåne. Enligt Nobina mister 125 bussförare sina jobb. Både timanställda och tillsvidareanställda berörs. För ytterligare 150 hyvlas tjänsterna, vilket betyder att sysselsättningsgraden minskas.

– Det är inte ett önskat läge. Men när vi stod i en situation där vi antingen skulle säga upp fler personer eller gå ner i tjänstgöringsgrad så var det här en bättre lösning. Det är ett antal tjänster som gjorts om från 100 procent till 80 procent, säger David Erixon, kommunikationschef Nobina.

Enligt Kommunals Ulf Hansson har arbetsgivaren tillmötesgått vissa av fackets krav, men ändå råder oenighet.

– I all hyvling är vi oeniga. Vi hävdar att arbetsgivaren inte behöver säga upp. Vi anser att den procentuella neddragningen som Skånetrafik gör kan göras med att avsluta anställningarna för de timanställda och de visstidsanställda, säger Ulf Hansson.

Han anser att hyvlingarna går att undvika, men att arbetsgivaren väljer den lättaste vägen.

– Drar Skånetrafik ner en tur i stan så är det lättare att titta på hur många timmar som blir över på den körningen, blir det en 85-procentig tjänst då hyvlar man i stället för att bygga om tjänsterna så att du får köra lite på den turen och lite på en annan tur för att komma upp i hundra, säger Ulf Hansson.

Men på Nobina delar David Erixon inte Kommunals bild av att situationen skulle lösas med att timanställningar avslutades. Enligt David Erixon är det inte heller helt enkelt att bygga om tjänster.

– Kollektivtrafiken är väldigt komplexa system. Vilka alternativ som finns ska man överlåta till de experter som sitter med personal- och trafikplanering. Vi har byggt om ett stort antal tjänster och det har funnits en stor kompromissvilja. Det är tydligt från vår sida och från Kommunals sida att det inte är ett önskat läge att genomföra justeringar i tjänstgöringsgrader. Men i en svår situation var det här det bästa. Det viktiga är att behålla så många som möjligt av vår personal, säger David Erixon.

Trängseln är fortfarande en arbetsmiljöfråga och Kommunals skyddsombud är på tå, enligt Ulf Hansson. Under sommaren har det varit trängsel både på bussar ut till badorter och bussar till tågen.

– Vi har tagit upp det med arbetsgivaren och de försöker sätta in extra bussar. Men det är ju heller ingen som kan säga hur många det kan vara på en buss, det är också ett bekymmer. Det ska bussföraren reglera, men så länge det inte finns regler så är det ingen som lyssnar på bussföraren, då blir det bara hot och våld, därför kör de, säger Ulf Hansson.

Skånetrafiken har tidigare föreslagit att gymnasieskolorna att skoldagen ska börja vid olika klockslag. Detta för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Men inte fått gehör.

Även 90 bussförare på Bergkvara buss i Skåne varslas om uppsägning. Även här är skälet att Skånetrafiken beslutat att dra ner på turtätheten. Förhandlingar pågår fortfarande.