Läs om Kommunals krav om arbetstid och dygnsvila

En man som går i en sjukhuskorridor.

Nya avtal

Detta kräver Kommunal om arbetstider

Avtal

Vilken löneökning blir det i Kommunals avtal 2024?

SVAR: Kravet är 3,3 procent i löneökning i Kommunals förhandlingar om ett nytt avtal för anställda i kommuner, regioner och vårdbolag med Sobonaavtal. I pengar betyder det en löneökning på cirka 900 kronor (före skatt) i genomsnitt per heltidsanställd beräknat på uppgifterna i KA:s lönekoll .

Nivån på det krav om löneökning som Kommunal ställt utgår från det så kallade industrimärket som fack och arbetsgivare kom överens om i fjolårets förhandlingar då ett tvåårigt avtal träffades. Anställda i kommuner, regioner och vårdbolag med Sobonaavtal hade då ett avtal som gällde till och med 2024.

Vad är lägsta lön i avtal med Kommunal 2024?

SVAR: I förhandlingarna med SKR kräver Kommunal att lägstalönerna ska höjas med samma procent som övriga löner och att det ska ske den 1 januari 2025.

I det nuvarande avtalet höjdes lägstalönerna för 2024 den 1 januari. Lägsta lönen är 21 570 kronor för den som fyllt 19 år. Lägsta lönen för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning är 23 850 kronor. 

Kommuner kan också ha lokala lägstalöner för olika yrken.

Från vilket datum gäller den nya lönen? 

SVAR: Det nuvarande avtalet slutar gälla 31 mars, därför gäller sannolikt löneökningen från den 1 april. Löneökningen kan betalas ut retroaktivt, alltså justeras upp och betalas ut i efterhand.

Tidslinje för avtalsförhandlingarna. Kommunal och SKR träffas redan nu flera gånger i veckan. 1 april ska ett nytt avtal vara på plats, om inte förhandlingarna strandar eller parterna bestämmer sig för att förlänga förhandlingarna.

När får man nya lönen?

SVAR: När den nya lönen betalas ut kommer att vara olika beroende på arbetsgivare. Skälet är att det är olika tidtabeller för lönesamtal och lokala löneförhandlingar. Kommunal kräver att ett sista datum för när den nya lönen ska betalas ut. Detta efter att i fjol ha kritiserat arbetsgivare då anställda fått vänta på nya lönen till i november. 

Vad är en låglönesatsning?

SVAR: Kommunal kräver satsningar utifrån de lägsta lönerna. Kravet är att alla löner under 28 211 kronor ska räknas upp till den summan när lönepotten bestäms. (Alltså den totala summan som löneökningarna beräknas på.) Den här beräkningen av årets löneökningar finns redan i de flesta avtalen för privatanställda som Kommunal tecknade i fjol. Kravet utgår från industriavtalet och som är riktmärke för löneökningarna på hela arbetsmarknaden. 

Ska Kommunal förhandla om löneökning för timvikarier?

SVAR: Ja, Kommunal kräver att det ska vara tydligare att facket har rätt att förhandla om löneökningar för alla medlemmar oavsett anställningsform, alltså även timvikarier och visstidsanställda.

Ska yrkeserfarenhet och utbildning ge högre lön?

SVAR: Ja, det kräver Kommunal som vill att det ska vara en tydlig koppling mellan yrkesutveckling och utbildning och principerna för hur lönen sätts. Facket vill också ha ett erfarenhetstillägg.

Har Kommunal krav när det gäller lönesamtal?

SVAR: Ja, Kommunal kräver att lönesamtalet ska dokumenteras skriftligt och att det ska skrivas under av den anställde och lönesättande chef. I de avtal som Kommunal tecknade ifjol för bland annat privatanställda finns nu detta inskrivet och gäller från i år. Bakgrunden till kravet är Kommunals medlemsundersökning som visat att alla inte har lönesamtal eller förstår hur deras prestation bedöms.

Vill Kommunal ta bort individuella löner?

SVAR: Kommunal vill att det ska bli tydligare hur lönen sätts och gör kopplingen mellan lön, yrkesutveckling och erfarenhet är tydligare. Därför vill Kommunal ha ett helt nytt löneavtal som tas fram av en arbetsgrupp under avtalsperioden och vara klart till nästa avtalsrörelse.

Finns det en garanti för löneökning?

SVAR: Nej, inte hittills eftersom lönerna är individuella och olika utifrån prestation. Med nuvarande lönesystem förändras inte detta.

Men Kommunal vill att reglerna blir tydligare när det gäller vilka som ska få del av lönehöjningarna. Alltså att pengar för löneökningar inte ska kunna flyttas från en yrkesgrupp, arbetsplats eller förvaltning till någon annan. 

Hur är läget i förhandlingarna?

SVAR: Från och med vecka 12 träffas förhandlarna från Kommunal och SKR varje dag, även på helgen.

I slutet av vecka 12 väntas Kommunal få ett första bud att ta ställning till.

Veckan före påsk är Kommunals avtalsdelegation på plats i Stockholm tisdag-torsdag, 26-28 mars och runt skärtorsdagen den 28 mars förväntas ett slutbud komma.

Om Kommunal tackar ja kan ett nytt avtal finnas klart direkt efter påskhelgen.

Tackar Kommunal nej kan förhandlingarna antingen fortsätta eller så kommer man inte vidare. Då kan Kommunal varsla om konfliktåtgärder men det blir i så fall först efter påsk.

Hur långt avtal blir det?

SVAR: Både SKR/Sobona och Kommunal vill ha ett ettårigt avtal. Därmed talar allt för att det blir så.