Många kommuner brottas med problemet. Hur ska man få folk? Receptet i småländska Vaggeryd är att ha landets högsta löner för nyanställda. 

Strax under hälften av kommunerna har bestämt sig för att ha högre  lägstalöner än de som fack och arbetsgivare gjort upp om på nationell nivå. Det visar KA:s kartläggning. Allra högst ligger Vaggeryd, en liten men växande kommun i nordvästra Småland.

Undersköterskor, stödassistenter, utbildade barnskötare och kockar kommer in på lägst 27 000 kronor i grundlön.

Trodde på 24 000

I Skillingaryd, en av kommunens två centralorter, träffar vi Alva Juul 21 år och undersköterska. I juni fick hon fast jobb på Mejeriet, på en specialavdelning för äldre med funktionsnedsättningar. 

– På de andra jobben jag haft har det inte varit så höga ingångslöner. 27 000 är ganska högt för att vara ett första fast jobb, säger hon.

När hon tidigare var timanställd hade hon 131 kronor per timme, vilket motsvarar en månadslön på strax över 21 600 kronor, så lönelyftet blev stort.

– Jag hade räknat med 24 000 men när chefen sade att jag skulle få 27 000 blev jag ju jätteglad.

Vill locka personal

Hade hon börjat ett år tidigare hade hon mycket riktigt fått 24 000 men i årets lönerevision bestämde sig kommunen för att göra en rejäl satsning på de lägsta lönerna för personal med yrkesutbildning. 

I det centrala avtalet mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Kommunal är lägstalönerna 20 220 kronor för outbildade och 22 500 kronor för utbildade. I majoriteten av kommunerna är det alltså det som gäller.

Åsa Öhrn är personalchef i Vaggeryd sedan 17 år tillbaka och berättar att de under hennes tid alltid haft lägstalöner som ligger högre än i det centrala avtalet.  Men de har nog aldrig legat i topp tidigare, tror hon. Orsaken till att de vill ha så pass mycket högre löner än i det centrala avtalet är att man vill säkra framtiden och få in personal i yrken där det kan bli problem att rekrytera folk.

– Personalbristen är inte akut, men vi vill vara en bra, attraktiv arbetsgivare, säger Åsa Öhrn.

Bild på Åsa Öhrn som är personalchef i Vaggeryd.
Åsa Öhrn, personalchef i Vaggeryd.

Kan gå om erfarna

I teorin innebär det att nyanställda kan gå om anställda med lång erfarenhet. Varken kommunen eller Kommunal har dock uppfattat att det skulle finnas något missnöje med det.

Men Alva Juul kan tycka att det känns konstigt när hon jämför sig med kollegor med 10-20 års yrkeserfarenhet

– På ett sätt känns det bra, men jag tycker att utbildad och erfaren personal ska ha högre lön. Men det är ju inte jag som bestämt att jag ska ha 27 000, det är ju kommunen, säger hon.

Hon tror att högre löner för nya kan locka folk även om hon själv hade tagit jobbet ändå.

– Många, speciellt vi unga, tänker att man måste ha en bra lön. Jag tror verkligen att det kan locka folk. Fler kommuner borde göra likadant.

Hitta lägstalönen för yrken i kommunerna

Ingångslön eller lägstalön?

  • Många säger ingångslön i stället för lägstalön. Men det är inte riktigt samma sak.
  • Med ingångslön menas en lön som alla får när de börjar i ett visst yrke, den brukar inte vara förhandlingsbar utan är fastställd enligt ett avtal.
  • Medan lägstalön, enligt Kommunals kollektivavtal, är just en lägsta lön man ska få som nyanställd. När lönen fastställs vid anställningstillfället kan den bli högre än lägstanivån.

Lägstalöner

  • Lägstalön för anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag anges i det centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.
  • I år är lägstalön för outbildade 20 220 kronor. För utbildade är lägstalönen 22 500 kronor.
  • I de enskilda kommunerna och regionerna kan arbetsgivare och fack göra upp om egna lägstalöner.
  • KA:s undersökning visar att 115 (43 procent) av de 265 kommuner som svarat på vår enkät har beslut eller avtal om lägstalöner över nivåerna i det centrala avtalet.
  • Samma undersökning visar också att ytterligare 18 kommuner (12 procent) har haft ”egna” lägstalöner tidigare men övergett dem de senaste fem åren.