2014 hade en tjänsteman i en kommun i genomsnitt 7 000 kronor mer i lön än Kommunals medlemmar i välfärdsyrkena. Nu skiljer det nästan 13 000 kronor i genomsnitt.

Man får gå tillbaka nästan hundra år för att hitta så stora skillnader procentuellt mellan arbetare och tjänstemän.

– Den här utvecklingen har vi inte sett sen Saltsjöbadsavtalet tecknades på 30-talet. Det drar isär arbetsmarknaden. Det i sin tur drar isär samhället, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

För tionde året i rad har Kommunalarbetaren samlat in siffror över medellöner för Kommunals yrken från Sveriges samtliga kommuner och regioner. Och jämför man 2023 års medellöner med dem för tio år sedan är det tydligt hur gapet bara växer och växer.

Sämst för vårdbiträden

Medellönen för vårdbiträden har under perioden ökat med lite mer än 14 procent. Medan medellönen för kommunernas tjänstemän, där bland andra förskollärare ingår, ökat med 35 procent. Tjänstemännens kraftiga ökningar beror till stor del på det statliga lärarlönelyftet. 

För Kommunals yrkesgrupper totalt är motsvarande siffra 22 procent.

För undersköterskor, Kommunals största medlemsgrupp, har medellönen under perioden ökat med 24 procent, även det långt från tjänstemännen och en bit i från den övriga arbetsmarknaden. Detta trots att Kommunals avtal med Sveriges Kommuner och Regioner haft extra satsningar på undersköterskor. 

Lönekollen

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

– Hade vi inte gjort de satsningarna så hade undersköterskor halkat efter ännu mer.  Men det  är klart att vi hade önskat att det fått ännu mer effekt, säger Johan Ingelskog.

Sjunkande medelålder – SKR:s förklaring

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, är en del av  förklaringen att medelåldern sjunkit bland undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare. 

– Vi har inte haft samma tydliga föryngring i tjänstemannagrupperna, och det påverkar genomsnittslönen, säger Lena Schaller, förhandlare på SKR. 

Är det rimligt att det är så olika utveckling för Kommunals grupper och tjänstemännen? 

– Vi utgår ifrån att den lokala lönebildningen fungerar och att arbetsgivarna har bedömt att det är så här man behöver prioritera lokalt, säger hon. 

Kommunalarbetaren har begärt en intervju med äldreminister Anna Tenje (M) eller annan lämplig minister men regeringen avböjer med hänvisning till att löner är en fråga för arbetsmarknadens parter.