I en skrivelse vänder sig Kommunal både till de kommuner och regioner som är sena med de nya lönerna men också till arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Och man hotar med att man vill reglera när lönerna senast ska betalas ut i nästa avtal

– SKR är vår motpart. Och det är de som behöver hålla ihop det här. Annars måste vi på något sätt reglera det i vårt centrala avtal om det inte kan skötas på ett bra sätt lokalt, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Det är inte första gången kommuner och regioner är sena med att bli klara med löneökningarna men just i år är det extra angeläget med en snabbare process, påpekar Kommunal.

– Vi har i hela avtalsrörelsen tagit ett väldigt stort ansvar för inflationen. Då är det minsta man kan begära att de lokala arbetsgivarparterna ser till att välfärdsarbetarna får sin välförtjänta lönehöjning till sommaren så att man faktiskt kan ha råd att göra någonting, säger Malin Ragnegård.

Karlstad tidigarelägger

Redan i april var Kommunal och SKR överens om årets löneökningar. Men under våren har allt fler rapporter kommit om sena utbetalningar, i bland annat Göteborg och Karlstad skulle det dröja ända till november. Kommunal har också lokalt skickat skrivelser till kommun- och regionpolitiker där man kräver snabbare hantering av de nya lönerna. I Karlstad har man tagit till sig av kritiken och kommit överens med Kommunal lokalt om att försöka tidigarelägga utbetalningen av de nya lönerna till oktober.

– Jag har bett cheferna om att man ska se till att prioritera lönesamtal med Kommunals medlemmar, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.
Linda Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Men ska det behöva dröja ett halvår?

– Det borde inte vara så, vi borde varit mer förberedda och planerat för det här i god tid.

Men redan i våras gjordes tidsplanen upp. Och Kommunal skrev på protokollet, även om det fanns kritik mot senfärdigheten, påpekar Linda Larsson.  Flera faktorer ligger bakom att det blivit sent, säger hon, bland annat planeringen för övergången till de nya dygnsviloreglerna.

Årets löneökning i kommuner, regioner och kommunala bolag

  • Löneökningen blir i genomsnitt 1 125 kronor och förhandlas lokalt och fördelas individuellt. Ingen är alltså garanterad en viss löneökning.
  • Lägstalönerna i avtalet höjs från den 1 januari 2024 och blir 23 850 kronor för dem med yrkesförberedande gymnasieutbildning. För övriga, som fyllt 19 år, 21 570 kronor.
  • Ersättningar för sådant som ob och övertid med mera höjs retroaktivt från och med den 1 april i år med 4,1 procent.
  • Avtalet går ut den 31 mars nästa år.

”Allt är en överraskning i välfärden”

SKR:s politiska ledning håller på att formulera ett svar till Kommunal, innan dess vill de inte kommentera brevet i media.

Malin Ragnegård säger att de svar man fått om vad den sena hanteringen beror på mest är undanflykter.

– Det verkar som att i välfärden kommer allting som en överraskning. Det kommer som en överraskning att man behöver vikarier till sommaren, att man behöver bemanna upp och nu kom det som en överraskning att det skulle ske en lönerevision också. Det här är något man behöver planera långsiktigt för och se till att det finns resurser för det, säger hon.

Karlstads kommunalråd Linda Larsson är inte avvisande till en eventuell avtalsregel om när lönerna ska betalas ut.

– Det är möjligt att det skulle vara en väg framåt. Det viktigaste är att båda parter har spelreglerna klara för sig. Om det skulle underlätta så varför inte. Då vet man vad man har att förhålla sig till, säger Linda Larsson. 

När väl de nya lönerna betalas ut är det retroaktivt från och med den 1 april och det retroaktiva betalas ut som ett engångsbelopp. Har man en månadslön på över 35 000 kronor blir skatteavdraget något högre än det brukar vara. 

Här är Kommunals brev

Öppet brev till SKR:s styrelse

Vi skriver till er för att uttrycka vår oro och frustration över att flera av SKR:s medlemmar planerar att hålla inne de löneökningar Kommunal och SKR förhandlat om i april i år. Ett beslut som får stora konsekvenser för medlemmar i Kommunal.

Inflationen och dess konsekvenser har slagit hårt mot medlemmarna i Kommunal och många har sett sin köpkraft urholkas under det senaste året. I en tuff ekonomisk situation är det självklart att göra vad man kan för att underlätta – och inte försvåra – den ekonomiska situationen för de som ser till att den kommunala verksamheten fungerar. Därför är det upprörande att flera av SKR:s medlemmar inte verkar dela denna uppfattning.

För det är svårt att tolka det på något annat sätt när flera kommuner och regioner nu väljer att skjuta på lönerevisionen för medlemmarna i Kommunal. Detta trots att beslut om löneökningar fattades redan i april. Det borde vara en självklarhet att löneökningarna ska hanteras skyndsamt och era medlemmars beslut för med sig stora konsekvenser.

Medlemmarna i Kommunal slår redan knut på sig själva för att få ekonomin att gå ihop. Många har räknat med att lönerevisionen skulle genomföras som vanligt och har sett fram emot den ljusning en löneökning innebär. Nu tvingas man i stället att fortsätta att vända på varje krona medan processen, helt i onödan, dras i långbänk.

När vi tecknar avtal med SKR utgår vi från att det vi kommit överens om ska omsättas i kommuner och regioner skyndsamt. Det här agerandet från flera av SKR:s medlemmar naggar detta förtroende och ställer ett frågetecken kring SKR:s mandat. Nu kräver vi att SKR agerar och tydligt uppmanar sina medlemmar att omedelbart betala ut löneökningarna till medlemmarna i Kommunal. Om det här inte åtgärdas skyndsamt så kommer vi behöva fundera på om hur det här kan komma att påverka framtida förhandlingar och avtal. 

Vi kan inte förstå hur dessa löneökningar, som skulle underlätta sommarsemestern för så många välfärdsarbetare, skjuts upp. Så, vårt tydliga budskap till er är – lös det här. Se till att era medlemmar hedrar avtalet och ser till att löneökningarna betalas ut nu. Inget annat duger!

Malin Ragnegård
Kommunals förbundsordförande

Johan Ingelskog
Kommunals avtalssekreterare