Varför är märket viktigt?

Märket gäller alla. Det avgör hur mycket mer du kan få i plånboken i år och nästa år. 

Nu finns det en siffra i procent på löneökningarna i industrin: I år blir löneökningen 4,1 procent och nästa år blir löneökningen 3,3 procent. Detta sätter nivån andra branscher.

De allra flesta i Kommunals yrken får sina löneökningar i krontal, därför ska procentsiffran räknas om. Än finns inga siffror.

En låglönesatsning sker nästa år, den gäller löner under 28 211 kronor i månaden. 

En höjning med 1 350 kronor sker också av ingångslönerna eller som det ofta heter i Kommunals avtal; lägstalönerna, för de som är nya i yrket.

Industriavtalet

4,1 procent i löneökning från 1 april 2023.

3,3 procent i löneökning från 1 april 2024.

1350 kronor höjs lägstalönerna från 1 april 2023.

Låglönesatsning för löner under 28 211 kronor den 1 april 2024.

Vad betyder det här för anställda i kommuner och regioner?

Märket sätter även nivån på löneökningarna för anställda i kommuner och regioner, där har Kommunal redan ett avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Avtalet gäller till 2024 men det sista året saknar siffror och den nivån sätts av märket. Nu ska Kommunal och SKR enas om hur löneökningarna ska ut. De nya lönerna gäller från första april och betalas ut retroaktivt. Även här höjs ersättningar som till exempel ob-tillägg. Detta gäller också anställda i vårdföretag som har avtal med Sobona.

Vad betyder det här för Kommunals förhandlingar om nya avtal?

Kommunal ska förhandla omkring 50 avtal i år, och har redan börjat men väntat på ”märket” eftersom det är först nu som fack och arbetsgivarorganisationer kan enas om hur mycket lönerna ska höjas. För avtal som löpte ut den sista mars är målet att nya avtal ska finnas på plats första veckan i april. Det gäller anställda i Svenska kyrkan och kommunala bolag med Sobona avtal till exempel energi. Här avgörs också hur mycket ersättningarna ska höjas och vilka villkor som ska förändras till exempel sänkt arbetstid. Nu fortsätter förhandlingarna om avtalen för anställda i privata vårdbolag, personlig assistans och den gröna sektorn. I höst blir fler avtal för privatanställda klara, det gäller städare, bussförare och flera andra yrken.

När går mitt avtal ut?

Dessa avtal gick ut den 31 mars 2023:

Caverion. Företagsavtal som berör t ex fastighetsskötare som utför fastighetsskötsel vid vissa sjukhus.

Sobona. 5 olika avtal: Energi, Fastigheter och Parkering, Flygplatser, VA och miljö samt Besöksnäring och kulturarv.

Svenska kyrkan.

Skorstensfejaremästares riksförbund.

Dessa avtal går ut den 30 april 2023:

Almega Kompetensföretagen. Bemanningsavtalet.

Arbetsgivaralliansen. 3 olika avtal: Folkhögskola, Skola/utbildning och Vård och omsorg.

Fastigo. Berör fastighetsskötare med flera i kommunala bolag som förvaltar skolor och andra offentliga lokaler.

Gröna Arbetsgivare. 2 olika avtal: Trädgårdsanläggning och Golfbanor.

Dessa avtal går ut den 31 maj 2023:

Vårdföretagarna. 2 olika avtal: Vård och behandlingsverksamhet samt omsorg (E) och Äldreomsorg (F).

Ambius. Företagsavtal som berör servicetekniker som arbetar med att vårda hyrda kontorsväxter.

Almega Tjänsteföretagen. 3 olika avtal: Banarbetare vid travbanor, Hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare samt Ridinstruktörer, hästskötare och övrig personal i ridhusföretag.

Gröna Arbetsgivare. Trädgårdsodling.

Dessa avtal går ut den 30 juni 2023:

Vårdföretagarna. Personlig assistans (G).

Gröna Arbetsgivare. 3 olika avtal: Sällskapsdjursverksamheter, Djursjukvård och Lantbruk, djurpark och vattenbruk.

Almega Tjänsteföretagen. Arenor, bad- och idrottsanläggningar.

Dessa avtal går ut den 31 augusti 2023:

Almega Tjänsteförbunden. Serviceentreprenad, berör städare/lokalvårdare i privata städföretag.

Visita. Berör anställda i köksverksamhet på entreprenad.

Dessa avtal går ut den 30 september 2023:

Arbetsgivaralliansen. Trossamfund och ekumeniska organisationer.

Fremia. 7 olika avtal: Hushållsnära tjänster, Arbetsintegrerande sociala företag, Hälsa, vård och övrig omsorg, Personlig assistans, Samhallavtalet (LO förhandlar gemensamt), Ridinstruktörer och stallpersonal vid ridhusföretag samt Arbetare inom civilsamhället.

Sveriges Bussföretag. Bussbranschavtalet.

Sobona. Trafikavtalet. (Buss)

Almega Hemserviceföretag.

Vårdföretagarna, Ambulanssjukvårdare (H).

Dessa avtal går ut den 31 oktober 2023:

Arbetsgivaralliansen. Idrott.

Fremia. Skolor, förskolor och fritidshem.

Sobona. Personlig assistans.

Almega Tjänsteföretagen. Friskoleavtalet.