Läs om Kommunals lönekrav i förhandlingarna med SKR

Två affärsmän som sitter vid ett skrivbord och pratar med varandra.

Nya avtal

Vilken löneökning blir det för Kommunal 2024?

Avtal

Hur ser Kommunals krav ut när det gäller dygnspass?

SVAR: Kommunal kräver att dispensregeln slopas för brandmän och personal inom LSS. Man vill ta bort den centrala arbetstidsnämnden. Det ska i stället avgöras lokalt om man ska få dispens från reglerna om 11 timmars dygnsvila, anser Kommunal. Innan förhandlingarna startade sade SKR nej till det kravet, på fråga från KA. 

Sen är lokal hantering i sig ingen garanti för scheman med dygnspass, lokala förhållanden styr. Huvudregeln om 11 timmars dygnsvila är inget Kommunal kräver förändringar av.

Blir det tydligare vad som gäller vid förskjuten arbetstid?

SVAR: Kommunals krav här är väldigt allmänt hållet, man vill att skrivningen i avtalet ”ses över och förtydligas”. Det borde inte leda till krångligare regler i alla fall. Här skulle det kunna bli en arbetsgrupp som får jobba med frågan efter att förhandlingarna är avslutade. Förskjuten arbetstid är när arbetstiden för ett arbetspass flyttas fram i schemat.

Får Kommunal igenom sina krav om kortare arbetstid?

SVAR: Troligen inte. Kommunal yrkar på arbetstidsförkortning. Punkt. Detaljer ska diskuteras i förhandlingarna och vad de diskussionerna kan leda till är svårt att spekulera i.

Men två saker talar för att det inte kommer stå något i det nya avtalet om arbetstidsförkortning:

Att SKR är helt emot är det ena. Och för det andra driver Kommunal själva att man vill ha kortare arbetstid via lagstiftning.

Finns det några krav om sammanhängande semester?

SVAR: Kommunal kräver att det ska stå i avtalet att semester ska förläggas med fyra sammanhängande veckor under perioden juni-augusti. Det står redan i semesterlagen att det är så det ska vara, men med tillägget ”om inte annat avtalats”. Och här finns det i dag i avtalet stora möjligheter för arbetsgivaren att förlägga semestern vid andra tidpunkter även om det också står att man ska eftersträva fyra veckor juni-augusti. 

Kommer delade turer att försvinna?

SVAR: Kommunal vill reglera delade turer hårdare på så vis att det bara ska få vara en timme emellan två pass vid delad tur. Tanken med kravet är att vinsten för arbetsgivaren att schemalägga med delad tur blir så liten att det knappt är någon idé att ha det. De nya reglerna för dygnsvila har redan gjort det svårt att lägga delade turer och kanske är de nu på väg bort till sist.

Blir det någon ny gräns för hur mycket jour man kan ha?

SVAR: Kommunal vill att det ska stå i avtalet hur många jourtimmar det får vara per arbetspass. I dag är det ganska så fritt fram för arbetsgivaren även om det finns regler för när jour ska ligga, hur den ska ersättas och beräknas, och hur mycket arbetstid inklusive jour det får vara på en vecka. Allt det här finns reglerat i en bilaga, bilaga J, som är uppe till diskussion i stort sett i varje avtalsrörelse. 

Kommunal vill också att jouren ska räknas in i sysselsättningsgraden.

Finns det något Kommunal vill förbättra för deltidsanställda?

SVAR: Ja. Kommunal vill slopa begreppet fyllnadstid i avtalet. Fyllnadstid kallas det när en deltidsanställd jobbar övertid upp till 100 procent. Kommunal vill att alla, oavsett sysselsättningsgrad, ska få övertidsersättning vid övertid.

Hur är läget i förhandlingarna?

SVAR: Från och med vecka 12 träffas förhandlarna från Kommunal och SKR varje dag, även på helgen.

I slutet av vecka 12 väntas Kommunal få ett första bud att ta ställning till.

Veckan före påsk är Kommunals avtalsdelegation på plats i Stockholm tisdag-torsdag, 26-28 mars och runt skärtorsdagen den 28 mars förväntas ett slutbud komma.

Om Kommunal tackar ja kan ett nytt avtal finnas klart direkt efter påskhelgen.

Tackar Kommunal nej kan förhandlingarna antingen fortsätta eller så kommer man inte vidare. Då kan Kommunal varsla om konfliktåtgärder men det blir i så fall först efter påsk.

Hur långt avtal blir det?

SVAR: Både SKR/Sobona och Kommunal vill ha ett ettårigt avtal. Därmed talar allt för att det blir så.

Tidslinje för avtalsförhandlingarna. Kommunal och SKR träffas redan nu flera gånger i veckan. 1 april ska ett nytt avtal vara på plats, om inte förhandlingarna strandar eller parterna bestämmer sig för att förlänga förhandlingarna.