Under det första kvartalet i år och minst sex månader framåt kommer mer än 100 anställda inom vården i Region Värmlands att arbeta 30 timmars arbetsvecka. Pilotprojektet är ett initiativ av Vänsterpartiet och Värmlandssamverkan och medarbetarna behåller sin ordinarie lön under tiden. 

Syftet är att dels skapa mer tid för vila, dels förbättra bemanningen och arbetsbelastningen, rapporterar Nya Wermlands-Tidningen. 

Jag tycker det ska bli väldigt skönt eftersom jag får chansen att återhämta mig och ladda batterierna.

Zeliha Althunas, skötare

På slutenvårdspsykiatrin har några i personalen redan smygstartat. Skötaren Zeliha Altuntas har jobbat 19 år i branschen och är en av dem som inom kort ska gå ner till 30 timmars arbetsvecka. 

– Jag tycker det ska bli väldigt skönt eftersom jag får chansen att återhämta mig och ladda batterierna, säger Zeliha Altuntas. 

Jobb varje helg 

Att delta i projektet är frivilligt och på slutenvårdspsykiatrin jobbar deltagarna varje helg – i stället för att vara ledig varannan. En förhoppning med projektet är att det ska bli enklare att bemanna arbetspass som normalt sett är svåra, såsom helgerna.

– Det är många som tycker det är jobbigt att bara jobba helger, men det kvittar för mig. Jag har inga småbarn hemma som väntar på mig och jag känner mig sällan lika stressad på helgerna, då det oftast är lugnare, säger Zeliha Altuntas. 

Ser du någon utmaning med att gå ner i arbetstid? 

– Jag ser inget direkt hinder utan fokuserar mer på det positiva. Det är ju som sagt få som vill jobba helger, men personligen tycker jag om det. Jag hinner helt enkelt göra mer på helgerna. 

Fler exempel på försök med kortad arbetstid

Det har gjorts flera försök med att införa sex timmars arbetsdag i offentliga verksamheter, men de allra flesta försöken har stannat på projektstadiet.

Först ut var Kiruna som erbjöd sex timmars arbetsdag i hemtjänsten redan 1989. 2005 togs sextimmarsdagen bort för att den var för dyr.

Ett av de mest omtalade försöken var på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Det startade 2015 men lades ned efter 2017.  

Det har också gjorts försök i flera andra verksamheter som på Mölndals sjukhus, samt för städare i Skellefteå, vårdanställda i Umeå och i äldreomsorgen i Nyköping men alla försök lades ned efter projekttidens slut.

I Sundsvall testas en modell där anställda i äldreomsorgen frivilligt jobbar på scheman med 30-timmarsvecka och arbete varje helg.

Förutom Zeliha Altuntas och hennes kollegor ska även flera som jobbar på akuten i länet gå ner i arbetstid. Här rör det sig om närmare 100 anställda, varav flera är undersköterskor. 

Sist men inte minst ska ett 20-tal medarbetare på sjukhusen i Arvika och Torsby delta. Alla är 62 år eller äldre och syftet är att se till att personalen orkar jobba fram tills pensionen. 

”Många orkar inte jobba heltid”

På Kommunals lokala sektion ser man positivt på projektet. Redan nu ser man att vissa medarbetare går ner i arbetstid eftersom de inte orkar jobba heltid, enligt Eva Jansson. Hon är ordförande på Kommunals sektion sjukvård-trafik i Värmland.

– Vi har ju heltidsresan och ska uppmana folk att arbeta heltid, men många jobbar inte heltid och en stor anledning är att man inte orkar. Om man väljer att gå ner i tid påverkar ju det sedan pensionen och resten av livet, konstaterar Eva Jansson.

Eva Jansson, Kommunal.
Eva Jansson, Kommunal.

Samtidigt flaggar hon för att en kortare arbetsvecka kan föra med sig utmaningar. Till exempel kan det bli svårt att få bemanningen att räcka till, då arbetet ska utföras trots att personalen jobbar färre timmar. 

– Men vi får påbörja detta först och se hur det faller ut, säger Eva Jansson.