Det är en dyster bild som målas upp av personal på hemtjänsten i Alvesta. Stressen och pressen har tagit över, och glädjen att jobba med de äldre är som bortblåst för några.

– Omsorgstagarna blir drabbade. De märker att vi är stressade och de får inte den tiden de ska ha med oss, säger en undersköterska som KA pratat med, men som vill vara anonym. 

Hon är en av de många medarbetare som under det senaste året har valt att sluta. Hon radar upp problemen med sin arbetsplats men trycker extra på att det anställs outbildade – ibland helt oerfarna – vikarier som inte alltid dyker upp när de ska. 

Och så slarvas det med dygnsvilan, säger hon. Efter att exempelvis ha jobbat kväll under helgen kan personalen ringas in för att jobba måndag morgon. Och kompensationsvilan är sällsynt.

– Den är det si och så med, den fular de med och säger att ”det kan vi fixa nästa månad, vi får vara lite tysta om det”. Men man känner att man inte har något val, man vill ju inte sätta ens kollegor i skiten, säger hon.

Tar en sjukdag för att vila

Kollegan Carina Engstrand, som också är Kommunals huvudskyddsombud, menar att det pressade schemat gör att det ibland är svårt att hinna gå på toaletten, eller ta något att dricka. Irritationen har nu börjat gå ut över sammanhållningen och en del tar ut frustrationen på varandra. 

– En del känner att de måste ta en karensdag, för att få en extra återhämtningsdag, för annars orkar de inte, säger hon. 

Redan i augusti flaggade hon för arbetsgivaren om problemen och skickade då in en begäran om åtgärder. I oktober gjorde hon samma sak – och ännu en gång i mars. När hon fortfarande inte var nöjd med chefernas svar och åtgärder gjorde hon en 6:6a-anmälan (se faktaruta) till Arbetsmiljöverket. 

– Jag kände att nu får vi sätta ner foten och jobba för en säker arbetsmiljö, säger hon. 

I anmälan lyfts flera problem som alla är kopplade till arbetsmiljön:

  • Planeringen: Kommer in sent i personalens mobiler samt att det är för kort tid mellan besöken. Planeringen ändras också under dagen utan att personalen informeras. 
  • Bilarna: Elbilarna behöver laddas under arbetspassen, men det finns inte tid till det. Personal tvingas skjutsa varandra ut på jobb. 
  • Bemanningen: Hög korttidsfrånvaro. 
  • Schemaläggningen: Arbetspass plockas bort eller läggs till utan personalens vetskap. En del arbetspass har ändrats i låst schema. 

Strax innan anmälan skickades in hade Kommunal ett möte tillsammans med bland annat verksamhetschefen och kommunens HR-chef Michael Färdig, där de gick igenom problemen punkt för punkt. Att anmälan ändå skickades in förvånade Färdig. 

– Det här är ett skarpt läge och vi tar det seriöst. En 6:6a är jätteallvarliga saker och vi måste gå till botten med detta och ska så göra, säger han. 

En åtgärdsplan har nu gjorts, vilken också ska följas upp. Nästa steg är en enkät som förhoppningsvis ska hinna skickas ut till de anställda inom omsorgen före semestern. 

– En medarbetarenkät som är anonym blir väldigt avslöjande. Vi får se hur utbrett missnöjet är, så får man vidta åtgärder efter det givetvis, säger Michael Färdig.

Flertalet har slutat

Det råder delade meningar om det exakta antalet som har sagt upp sig. Medan HR-avdelningen hävdar totalt sju sedan i fjol, säger Kommunal att långt fler har valt att inte jobba kvar – och att fler säger sig vara på väg bort. 

Klart är i alla fall att undersköterskan som KA har pratat med slutar nu till sommaren. Beslutet att säga upp sig tog närmare ett år att komma fram till. 

– Jag mår inte bra på jobbet, och jag orkar inte gå runt och ha ont i magen längre. Kvällen innan jag sa upp mig kände jag att jag är värd en bättre arbetsplats. 

Snart börjar hon på ett nytt jobb i grannkommunen – ett jobb där de verkar ta hand om sin personal, säger hon. 

– Jag blir så taggad på det, nu äntligen händer det, säger hon. 

6:6a 

  • 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.
  • Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser problemen.