Vänsterpartiet hade som krav att införa sex timmars arbetsdag för att gå med på det blågröna regionstyrets reviderade budget för nästa år.

Försöket ska ske på de tre länssjukhuset på minst en avdelning var.

– Det är tänkt som ett långsiktigt projekt och ska påbörjas senast det fjärde kvartalet 2021, säger regionrådet Anna Hammar (V).

Exakt hur lång tid försöket med sex timmars arbetsdag ska pågå är inte klart, men Anna Hammar säger att det behöver handla om år för att det ska kunna utvärderas ordentligt.

Vilka avdelningar som kan bli aktuella ska avgöras i samarbete med verksamheterna.

– Med anledning av pandemin och de långa vårdköer som byggts upp vill vi i första hand se om det är möjligt på operationsavdelning. Det är ett kraftfullt verktyg för att korta köer och öka produktionen på en operationsavdelning, säger Anna Hammar.

Anna Hammar (V), regionråd i opposition, Region Värmland

Mölndals sjukhus har sedan några år infört sex timmars arbetsdag på en ortopedkirurgavdelning. De har lyckats utföra många fler operationer per månad än tidigare.

– Vi ser att varje arbetspass kan bli effektivare och på en dagkirurgiavdelning kan man ha två dagskift i stället för ett vilket gör att man kan utföra fler operationer.

Ett annat viktigt skäl är personalens trivsel och mående. 

– Vi hoppas att det också ska ge effekter på minskad personalomsättning, minskade sjukskrivningar och minskat behov av timvikarier.

Vid alla försök med sex timmars arbetsdag har det behövt rekryteras mer personal samtidigt som det råder brist på sjukvårdspersonal. Hur ska ni lyckas med det?

– Vi vill inte göra våld på verksamheten utan det här ska bli bra. Sedan tänker vi att det här försöket kommer att göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare så att fler vill jobba hos oss, säger Anna Hammar.  

Det finns inget exakt belopp avsatt för försöket. Det är i princip omöjligt att sätta en prislapp på i förväg, säger Anna Hammar. Utöver de pengar som redan finns i den beslutade budgeten läggs 80 miljoner kronor till för reformutrymme.

Den 8 december fattar regionfullmäktige beslut.

Fotnot: Bilden på Centralsjukhuset i Karlstad är licenserad av CC BY-SA 3.0 via Wikipedia.