Under 18 månader med start den 1 mars förra året har de anställda på äldreboendet Hållet och demensavdelningen Sörgården i Nyköping kunnat jobba kortare dagar och slippa delade turer. Den sista augusti tog projektet med sex timmars arbetsdag slut. Resultatet ska sammanställas och tas upp i kommunstyrelsen i slutet av september.

18 personer anställdes för att täcka upp den kortade arbetstiden. Av dessa är tolv kvar.

En av de som anställdes var undersköterskan Fredrik Ardeheim, som Kommunalarbetaren intervjuade om projektet förra året. Han skulle gärna permanenta projektet och utvidga det till andra verksamheter.

– Det har varit fantastiskt att kunna jobba till 13 eller 15 och ha tid att hämta barn och hinna göra något med dem i stället för att behöva stressa direkt hem till middagen, säger han.

Även Åsa Samuelsson, samordnare för Kommunals sektion nordost och medlem i den referensgrupp som tillsattes för försöket, anser också att det i stort fungerat bra med den kortade arbetstiden.

– Det jag har fått till mig är att man har fått bättre tid för återhämtning, man orkar mer och har mer tid både på och utanför jobbet, men det har också funnits en liten grupp som inte har varit lika positiv, säger hon.

Försöket med sex timmars arbetsdag infördes bland annat för att ge anställda mer tid för återhämtning och få ned kostnader för sjukskrivningar. Det mesta fungerade bra efter en inkörsperiod med många nya anställda, menar Fredrik Ardeheim. Men, trots det blev 2019 ett tyngre år.

– Vi har fått större vårdtyngd och flera sjukskrivningar, varav en del var arbetsrelaterade. Kolleger har sagt att 2016 och 2017 var tunga år, det kan ha bidragit. Vi har inte fått in fler vikarier och de som finns har helt enkelt varit uppbokade så vi har fått gå kort för ofta, säger han.

Under projektets gång har de anställda fått göra hälsoundersökningar och enkäter. Resultaten har visat att de anställda känt mindre stress och att de hinner mer. Även arbetsmiljön har upplevts bättre. Däremot har man inte sett någon effekt på sjukskrivningarna.

För att vi som jobbar i välfärden ska må bra måste det in fler anställda och få bort delade turer. Som allting hänger det på ekonomin, vilket är synd.

Fredrik Ardeheim, undersköterska

I mars fick några av de som blev anställda inför projektet veta att de var övertaliga. Fredrik Ardeheim var en av dem. De fick önska var det ville bli placerade och trodde att arbetsgivaren skulle lyssna på det.

– Jag önskade att bli placerad inne i centrum. I maj fick jag veta att jag och ett par andra skulle få en placering långt ute på landet dit man behöver bil för att jobba. Jag kontaktade Åsa Samuelsson och överklagade. Jag mådde dåligt och kände mig stressad, säger han.

Först i juni fick Fredrik veta att han får en placering på äldre- och demensboende inne i Nyköping.

Lördagen den 31 augusti jobbade han sitt sista pass med sex timmar och i söndags gick han på klockan 7 för att jobba åtta timmar. Delade turer blir också verklighet igen.

– Det kändes helt okej, men jag hade lite huvudvärk när jag kom hem.

Budgeten för försöket har legat på nio miljoner. Redan i börjat av året kom signaler om att den dragits över och riskerade att landa på elva.

Försökets projektledare, Rolf Jonsson, kan inte säga vad resultatet blev.

– Det kommer att finnas ett kostnadsutfall efter 24 september, men klart är att vi hamnar över budget, skriver han i ett mejl till KA.

Just att budgeten dragit över tror Åsa Samuelsson gör att den kortare arbetstiden inte kommer att komma tillbaka.

– Det finns inget som talar för att det startar igen, eller permanentas. Det är synd, för om man ser på till exempel Undersköterskeupproret så hör man att det inte alls bara handlar om högre lön, utan det är arbetsmiljön som är det viktigaste.

Fredrik Ardeheim tror inte heller att det blir någon fortsättning.

– Det är jättetråkigt. För att vi som jobbar i välfärden ska må bra måste det in fler anställda och få bort delade turer. Som allting hänger det på ekonomin, vilket är synd.

Sex timmars arbetsdag

Det har gjorts flera försök med att införa sex timmars arbetstid i offentliga verksamheter, men de allra flesta försöken har stannat på projektstadiet.

Först ut var Kiruna som erbjöd sex timmars arbetsdag i hemtjänsten redan 1989. 2005 togs sextmmarsdagen bort för att den var för dyr.

Ett av de mest omtalade på senare år var på Svartedalens äldreboende i Göteborg mellan.

Det har också gjorts ett försök på Mölndals sjukhus, samt för städare i Skellefteå och för vårdanställda i Umeå, men alla försök lades ned efter projekttidens slut.

På Karolinska sjukhusets akutmottagning i Huddinge jobbar personalen kortare arbetspass och även på Sunderby sjukhus i Luleå, men båda arbetsplatserna har en annan modell än sex timmars arbetsdag.