Aldrig har schema och arbetstidsförläggning varit så omtalat som nu, sedan arbetstidslagen från EU trädde ikraft.  Arbetstidslagen med 11 timmars dygnsvila ser till att de anställda får återhämtning mellan arbetspassen.

Det låter så bra, men blev det så? Får vi den återhämtning vi behöver? Har alla samma behov av återhämtning? Eller kan det vara så att alla kanske borde ha rätt att påverka den egna arbetstiden, utifrån individuella behov och önskemål, för att få ut återhämtningen på bästa möjliga sätt? 

Viloreglerna är allt vi pratar om

Det man pratar om runt om på arbetsplatser just nu är hur trött personalen blivit sedan den nya arbetstidslagen trädde i kraft. Något som lagen säger att vi inte skulle vara. Vad är det då som hänt? 

Arbetstidslagen innebär att schemat numer är ganska svårt att påverka. Det är inte längre möjligt att spela med arbetstiden i samma utsträckning som förut, då du inte kan arbeta en dagtur efter en kvällstur, vilket gör att du får mer eller mindre kvälls- och dagveckor.

Något som inte bara påverkar arbetslivet utan även ens privata liv och familjeliv.   

Fler timmar per arbetspass

Att ta hänsyn till dygnsvilan och veckovilan innebär att det är svårt att få ut sin fulla arbetstid, vilket gör att antalet timmar per arbetspass blivit fler. Här är alltså vilan mellan passen viktigare, än ett bra flyt i schemat. 

Många väljer eller funderar på att gå ner i tid för att orka med och för att schemat inte ska påverka familjelivet för mycket.   

Om du behöver ändra ett arbetspass för exempelvis ett läkarbesök kan det innebära att du behöver lägga in en semesterdag för att vara garanterat ledig under de timmar som du behöver. 

Detta leder i sin tur till att våra semesterdagar, som ska ge återhämtning försvinner allt fortare och används för kortare frånvaro, vilket gör att det inte kommer finnas så många dagar kvar till en längre återhämtning.   

Vi anser att det skulle räcka med 10 timmars dygnsvila. Vi tror att det skulle ge bättre scheman och återhämning på ett annat sätt. Vi har därför startat en namninsamling för 10 timmars dygnsvila.

I praktiken innebär även den nya lagen svårigheter att begränsa personalbemanningen under större sjukdomsutbrott (som covid och magsjuka) till att hålla sig till den smittade avdelningen.

Lagen tillåter inte att man flyttar sina arbetstider. Det leder till att det blir svårare att stoppa smittspridningen, och att man i stället sprider sjukdomar vidare till andra avdelningar då man tvingas att använda samverkanspass istället. Arbetstidslagen gör även att kontinuiteten blir sämre för våra omsorgstagare.  

Vi anser att det skulle räcka med 10 timmars dygnsvila. Vi tror att det skulle ge bättre scheman och återhämning på ett annat sätt. Vi har därför startat en namninsamling för 10 timmars dygnsvila

10 timmars dygnsvila skulle ge: 

  1. Bättre schema med bättre flyt  
  2. Valfrihet till vad som är den bästa individuella återhämtning för just dig.  
  3. Ökad kontinuitet för våra äldre  
  4. Mer sammanhängande ledighet  
  5. Verksamhetens behov men också till personalens behov.  
  6. Minskade sjukskrivningar  
  7. Ett schema där inte familjelivet påverkas.   

Tillsammans är vi starka, gör som oss och skriv under för ett arbete med 10 timmars dygnsvila.  

Marléne Karlsson
Susanne Frisk
Camilla Ingemarsdotter
Susanne Karlsson
Linda Lennqvist
Linda Lindberg
Michelle Danielsson
Emmy Axelsson
Birgitta Walter
Liselotte Bergroth

Arbetsplatsombud/skyddsombud på Vänskapens väg och Jungmansgården, Kalmar