Tunga jobb och hög sjukfrånvaro – därför får städarna på Skellefteå lasarett testa kortare arbetsdagar.

För städaren och arbetsplatsombudet Gabriella Marklund är det bråda dagar nu. Det är bara en dryg månad kvar till projektstarten och det nya schemat måste pusslas ihop och nya medarbetare rekryteras.

– Det här kom som en glad överraskning. Alla är väldigt positiva till det här. Det ska bli spännande att se vad det kan leda till. Många, både unga och äldre, har varit sjukskrivna här, kanske kan detta leda till att vi får mer tid till för exempelvis träning och återhämtning. Vi hälsoinspiratörer kommer jobba aktivt med det vid sidan om projektet, säger hon. 

Under 18 månader, med start den 1 mars i år, ska städpersonalen på lasarettet jobba sex timmar om dagen med full lön. Medarbetare med en tjänstgöringsgrad på minst 70 procent får delta i pilotprojektet. För dem som i dagsläget jobbar heltid blir en arbetsdag i stället 6 timmar i genomsnitt.

Totalt rör det sig om ett trettiotal medarbetare och nio personer kommer anställas för att täcka upp för den minskade arbetstiden. Pilotprojektet, som Vänsterpartiet drivit igenom, beräknas kosta tre miljoner kronor.

– Det känns extra kul att få göra detta för en ny yrkesgrupp på lasarettet. En grupp som dessutom är i stort behov av kortare arbetsdagar för att orka jobba heltid. Tanken är också att det ska bli lättare för dem att förena arbete med familj och fritid, säger LiseLotte Olsson, landstingsråd (V) Västerbottens läns landsting.

 

LÄS OCKSÅ: Här testas arbetstidsförkortning

 

Det är inte första gången Vänsterpartiet får igenom en arbetstidsförkortning inom Västerbottens läns landsting. Sedan 2004 arbetar vårdpersonal enligt en modifierad 3-3 modell på sjukhusen i Skellefteå, Umeå och Lycksele, vilket KA rapporterat om tidigare. Ungefär hälften av avdelningarna berörs där och det är frivilligt att delta. Arbetstidsförkortningen för vårdpersonalen landar på 12-15 procent med bibehållen lön.

– Bland vårdpersonalen har arbetstidsförkortningen blivit permanent. Frågan om sextimmars arbetsdag är viktig för Vänsterpartiet och varje genomfört projekt är ett steg närmare en ny lagstadgad heltidsnorm i Sverige, säger LiseLotte Olsson.