Åsa Johagen.

– Det är sorgligt och gruvsamt att det tar slut, säg­er undersköterskan Åsa Johagen och får medhåll av Gunilla Gustavsson: 

– Man har fått ett helt annat liv, mer fritid och återhämtning. Det känns som en mardröm att återgå till heltid.

– Man har orkat med jobbet på ett annat sätt. Du är inte slut när du far hem klockan två, tillägger Åsa.

 

KA GRANSKAR: Här får de testa att jobba mindre

 

Sedan november förra året har hela äldreboendet jobbat 81 procent och fått lön för heltid. En våning upp i huset serverar fackliga ombudet Sofie Grelsson pens­ionärerna blåbärspaj som hon bakat. 

Tack vare så kallade resurspass och ökad grundbemanning, som gjort att de ibland är fler på golvet än vanligt, har hon oftare lyckats sätta guldkant på pensionärernas vardag det här året.  Oftare gått hem med känslan av att ha gjort ett bra jobb. Tidigare jobbade hon 75 procent vilket innebär att hon gått upp lite i arbetstid. 

– Så det är mest ekonomisk skillnad för mig. Det här är perfekt för oss som har småbarn, både heltidslön och tid till barnen.

”Alla tycker att arbetstidsförkortning är positivt men alla är inte nöjda med att schemat varit så styrt uppifrån.”

Under året har personalen sluppit del­ade turer, men i stället jobbat varannan helg. Åsikterna går isär om vilket som är att föredra. Och en del personer hade hellre velat jobba färre dagar, än kortare och fler arbetspass. 

– Alla tycker att arbetstidsförkortning är positivt men alla är inte nöjda med att schemat varit så styrt uppifrån, säger Sofie Grelsson. 


Joel Burström.
 

Joel Burström är en av dem som hade hoppats på en modell liknande sjukhusets i Umeå, med fler lediga dagar. 

– Det är dumt att hitta på en ny modell om det finns en som fungerar i landstinget.

Men han var ändå nöjd med kortare arbetsdagar och kunde hämta tidigare på förskolan.

Bakgrunden till projektet är att kommunen avsatte pengar till att förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen. Kommunens mätningar har visat att flertalet trivs bättre med jobbet, har lägre arbetsbelastning och mår bättre. 

Ett mål var att minska sjukfrånvaron. Den har dock ökat något, men inte lika mycket som på två likvärdiga boenden i kommunen. Övertid och mertid minskade ordentligt, vilket också var ett mål. En oberoende studie som Umeå universitet gör av projektet är inte färdig än. 

Sofie Grelsson anser att ett år var för kort tid, de har nyss landat i omställningen. 

Janet Ågren (S), ordförande i äldrenämnden, säger:

– De drygt 5 miljoner vi fick från fullmäktige gällde 2016 och vi har inga andra särskilda pengar för arbetsmiljön. Vi vill ta del av utvärderingarna så vi vet vad det har gett för resultat innan vi fattar beslut. 


Gunilla Gustavsson.

Nu går personalen i stället in i en kritiserad heltidsmodell med önskad sysselsättning. Sofie återgår till att jobba 75 procent.

– På min avdelning kommer nog ingen utnyttja möjligheten att gå upp till heltid, för vi orkar inte.

De som jag träffar på Sjöjungfrun tycker att Kommunal ska driva frågan om arbetstidsförkortning.

– Det är synd att de inte driver på det. Delade turer jobbar arbetsgiv­aren med att minska och det är för att Kommunal drivit det hårt, säger Sofie.

Kommunal i Umeå driver dock att sextimmarsdag bör fortsätta på Sjöjungfrun.

Jobba mindre: Sextimmarsdag

VAR: Sjöjungfruns äldreboende, Umeå kommun. All personal utom natten omfattas.
VAD: Personalen jobbar 30 timmar i veckan. Ett pass är ungefär sex timmar.
NÄR: Nov 2015 till nov 2016.