Vilken uppsägningstid gäller enligt Kommunals avtal om jag säger jag upp mig själv?

SVAR: Tre månaders uppsägningstid gäller om du säger upp dig själv och har varit anställd i tolv månader i en kommun eller region, alltså avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Detta gäller även vårdföretag med Sobonaavtal och anställda i Svenska kyrkan. Men reglerna är olika beror på vilket kollektivavtal som gäller. 

Uppsägningstider i Kommunals avtal

Följande uppsägningstider gäller om du säger upp dig själv:

(OBS! Andra tider gäller om arbetsgivaren säger upp)

Vårdföretagarna – Vård-, behandlings- samt omsorgsverksamhet (Bransch E)

Vårdföretagarna – Äldreomsorg (Bransch F):

1 månad om du är fast anställd och har varit det mindre än 1 år. 

3 månader gäller om du varit anställd i 1 år eller längre.

1 månad om du är visstidsanställd och vill sluta tidigare än vad som står i anställningsavtalet.

Vårdföretagarna – Personliga assistenter (Bransch G):

1 månad om du är fast anställd.

2 veckor om du är visstidsanställd.

Möjlighet finns att komma överens om annat.

Fremia – Personliga assistenter:

1 månad om du är fast anställd om ni inte kommit överens om något annat.

2 veckor om du är visstidsanställd. 1 månad gäller från och med 1 oktober 2024, men 2 veckor gäller om du varit anställd kortare tid än 10 månader om ni inte kommit överens om något annat.

Bussbranschavtalet:

1 månad om du är fast anställd. Det är samma som i las, lagen om anställningsskydd.

2 veckor gäller om du säger upp dig från ett vikariat som är längre än en månad.

Sobona – Trafik:

1 månad om du är fast anställd. Det är samma som i las, lagen om anställningsskydd.

1 månad gäller om du säger upp dig från ett vikariat som är längre än en månad.

Lokalt avtal kan finnas.

Almega Tjänsteförbunden – Serviceentreprenad:

1 månad om du är fast anställd.

1 månad om du har en tidsbegränsad anställning som du slutar i förtid.

2 veckor om du har en tidsbegränsad anställning som är kortare än 6 månader.

Almega Tjänsteföretagen – Friskolor:

1 månad om du varit anställd i 2 år.

2 månader om du varit anställd i 2 till 6 år.

3 månader om du varit anställd i 6 år.

Möjlighet finns att komma överens om annat.

Gröna arbetsgivare – Lantbruk, djurpark och vattenbruk – arbetare:

1 månad om du är fast anställd.

2 veckor om du har en tidsbegränsad anställning som är kortare än 6 månader. Men uppsägningstiden kan vara olika beroende på anställningsformen, det kan alltså vara skillnad på reglerna för vikariat och säsongsanställning.

Kommunal har cirka 70 avtal. Om ditt avtal inte är med här, eller om du inte vet vilket avtal du tillhör, kan du kontakta ditt lokala fack eller Kommunal Direkt.

När gäller uppsägningstiderna i las, lagen om anställningsskydd? 

SVAR: Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal så gäller las, lagen om anställningsskydd. Då är uppsägningstiden en månad. Men det kan också vara så att ni kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal. Den som har kortare anställningstid än tolv månader i en kommun, region eller kommunalförbund kan också ha en månads uppsägningstid.

Alt text: Två sjukvårdspersonal som går längs en sjukhuskorridor, sedda från midjan och ner, en i svarta skor och den andra i vita.

Vad händer om jag blir varslad och uppsagd?

KA reder ut

Kan jag säga upp mig från en visstidsanställning?

SVAR: Ibland. Skälet är att en visstidsanställning är tidsbegränsad, därför har den en början och ett slut. Men om det står i ditt anställningsavtal att du har en uppsägningstid så är det den som gäller. Om du har en anställning som är längre än tre månader har du en månads uppsägningstid om du arbetar i en kommun, region eller vårdbolag med Sobonaavtal eller i Svenska kyrkan. Har du en annan arbetsgivare så kan andra regler gälla. Se faktarutan.

Ska uppsägningen vara skriftlig?

SVAR: Ja, om du säger upp dig själv är det bra att göra det skriftligt om ni senare blir oense om något. Vanligt är att först prata med chefen och sedan säga upp sig skriftligt. 

Kan jag få a-kassa om jag säger upp mig själv?

SVAR: Ja, men om du sagt upp dig själv är du avstängd från Kommunals a-kassa i 45 dagar. Det betyder att du får vänta minst nio veckor på ersättning. Men det finns undantag, till exempel om du slutar på grund av sjukdom som beror på ditt arbete, om din arbetsgivare inte betalat ut lön, om du blivit mobbad på jobbet eller om jobbet flyttar så långt bort att du inte kan dagpendla.

Ska jag skriva in mig på Arbetsförmedlingen?

SVAR: Ja, första dagen som du är arbetslös är det viktigt att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Då kan du söka a-kassa och behåller också din SGI, sjukpenninggrundande inkomst.