Kommunal kräver att 90 procent av personalen inom äldreomsorgen ska ha en fast anställning, en tillsvidareanställning.

KA:s granskning om tillsvidareanställda inom äldreomsorgen visar att ingen kommun lever upp till det målet.

Kävlinge är närmast med 87 procent. Men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Snittet ligger på 74 procent. Lägst andel har bolaget Tiohundra i Norrtälje med 54 procent fast anställda.

– Det är slött av arbetsgivarna att inte ha fler tillsvidareanställda, säger Tobias Baudin.

Störst och minst andel heltidsanställda.

Fast anställda

Här är flest fast anställda

Nyheter

Han tycker att kommunerna borde ha lärt sig av pandemin och de slutsatser som drogs i Coronakommissionens rapport.

– Kommissionen konstaterade att hög omsättning av personal med många timanställda bidrog till den stora smittspridningen som ledde till att många äldre dog inom äldreomsorgen.

Tobias Baudin reagerar på att socialchefen i Svenljunga kommun, Sebastian Nydén, i KA:s granskning säger att kvaliteten i äldreomsorgen kan behöva sänkas för att spara pengar.

– Han gör en jämförelse mellan en amerikansk snabbmatskedja och äldreomsorgen. Det är trams. Jag tycker att de äldre förtjänar bättre.

Jag håller absolut inte med om att vi måste acceptera sänkt kvalitet i äldreomsorgen. Det skulle inte bara drabba de äldre och deras anhöriga.

Tobias Baudin, Kommunal

På frågan om Sebastian Nydén ändå inte kan ha en poäng i att samhällets pengar inte räcker till för att klara alla behov svarar Tobias Baudin att han tycker precis tvärt om när det gäller äldreomsorgen.

– Jag håller absolut inte med om att vi måste acceptera sänkt kvalitet i äldreomsorgen. Det skulle inte bara drabba de äldre och deras anhöriga. Näringslivet skulle förlora miljardbelopp om anhöriga tvingades stanna hemma för att ta hand om äldre.

Fast anställda

Så många är fast anställda i din kommun

Nyheter

Kommunals ordförande menar att det finns pengar till att satsa mer på äldreomsorgen.

– Kommunerna och regionerna gick förra året med ett plus på sammanlagt över 50 miljarder kronor. Så de har råd att satsa.

Socialchefen i Ragunda kommun, Nils-Olof Nilsson, säger i KA:s granskning att det inte har fungerat med tillfälliga statsbidrag till kommunernas äldreomsorg. Han vill se långsiktiga satsningar på minst 15 år.

Tobias Baudin tycker ändå att regering och riksdag under varje år de senaste åren har skjutit till flera miljarder per år till kommunerna. De pengarna borde enligt honom ha räckt för att anställa fler i tillsvidareanställningar på heltid och öka bemanningen.

Men han tror att staten i framtiden kan behöva ta över en del av kommunernas kostnader för äldreomsorgen.

– För att klara det behövs ökade skatteintäkter.

Det betyder inte att det räcker för oss att bara kräva heltid. Vi måste också kräva ökad bemanning med fler tillsvidareanställda.

Tobias Baudin, Kommunal

Tobias Baudin förväntar sig att regering och riksdag i beslutet om nästa års statsbudget har med ytterligare miljardstora satsningar på välfärden.

– Det måste gå före stora skattesänkningar. Och jag förväntar mig att välfärden blir den stora frågan i kommande valrörelse.

KA:s granskning visar att satsningen på heltid också har lett till en ökad andel tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen. Det är bra tycker Tobias Baudin.

– Men det betyder inte att det räcker för oss att bara kräva heltid. Vi måste också kräva ökad bemanning med fler tillsvidareanställda. Det ökar kontinuiteten och kvaliteten i äldreomsorgen, säger Tobias Baudin.