Enligt Sebastian Nydén har kommunen krympt kostymen rejält när det gäller äldreomsorgen, trots satningar på fler tillsvidareanställda och heltid.

– Men vi har varit ärliga med det. Och nöjdindex bland brukarna har inte sjunkit. Alla vet vad de kan förvänta sig. Jag brukar göra en liknelse med att gå in på McDonalds. Beställer du en Big Mac förväntar du dig inte lyxmat. Samma sak är det om du vet vad äldreomsorgen kan erbjuda.

Tobias Baudin, Kommunal.

Fast anställda

”De äldre förtjänar bättre”

Nyheter

Sebastian Nydén tar ett påhittat exempel med åldringarna ”Agda” och ”Nisse”.

– De kan acceptera att de får besök av hemtjänsten två gånger per dag istället för fem, om de vet att dagar som de mår sämre kan de få fler besök därför att andra som då mår bättre får färre besök.

Sebastian Nydén säger att det behövs luft i systemet som gör detta möjligt.

– Personalen ska slippa känna stress för att de en dag måste stanna hos ”Agda” 45 minuter istället för 30, därför att ”Nisse” kanske kan nöja sig med 15 minuter den dagen.

Sedan 2017 har andelen tillsvidareanställda ökat med sex procentenheter i Svenljunga. Det visar Kommunalarbetarens granskning av andelen tillsvidareanställda inom kommunal äldreomsorg. En bidragande orsak till detta är att Svenljunga är den kommun där andelen heltidsanställningar har ökat mest.

Kommunal är nöjda med det lokala avtal som träffades med arbetsgivaren för att genomföra heltidsresan.

Inger Olsson, Kommunal i Svenljunga.
Inger Olsson, Kommunal i Svenljunga.

Inger Olsson, förtroendevald i Kommunals sektion, berättar att medlemmarna först var negativa till den planerade satsningen på heltid. Men att det har förändrats, inte minst för att alla fortfarande får välja sysselsättningsgrad.

– Allt fler väljer att gå upp till heltid, men det är en utmaning för arbetsgivaren att se till att personalen vill och orkar arbeta heltid, det vill säga att arbetsmiljön är bra och schemat är hållbart med återhämtning, säger hon.

Störst och minst andel heltidsanställda.

Fast anställda

Här är flest fast anställda

Nyheter

Inger Olsson tillägger att en av tankarna med det avtal sektionen har med kommunen är att det ska vara en ökad grundbemanning, så att inte lika många vikarier behövs i verksamheterna. 

– Minskningen av timanställda beror på att flertalet har fått fast anställning, några av våra outbildade här även fått ta del av Äldreomsorgslyftet.

När grundbemanningen höjdes får personalen fylla upp lediga pass på både sin egen eller någon annan enhet, och det redan i schemaplaneringen. 

Kommunal anser att här har arbetsgivaren en bit kvar för att uppnå den önskade ökade grundbemanningen. 

– Den behöver ökas genom att anställa fler. Det kan leda till bättre och mera hållbara scheman, säger Inger Olsson.

Det behövs 100000 fler undersköterskor i landet. Detta är inte möjligt. Alla kan inte jobba inom vård och omsorg. Det kommer att bli nödvändigt att spara in och sänka kvaliteten inom all offentlig verksamhet.

Sebastian Nydén, socialchef i Svenljunga

Trots att fler är tillsvidareanställda är det runt 70 färre årsarbeten inom äldreomsorgen jämfört med för fem år sedan. Heltid och färre timanställda är förklaringen. 

Sebastian Nydén säger att detta är möjligt genom att effektivisera.

– Våra medarbetare har fått nya arbetsuppgifter. Vi har minskat ned på vidlyftig biståndsbedömning.

Han är stolt över att sjukskrivningarna har minskat under dessa år.

Åtta av tio inom omsorgen är utbildad personal. Men Sebastian Nydén är personligen emot legitimerade undersköterskor.

– Alla som är legitimerade har inte rätt inställning till jobbet. Det är fel om vi då tvingas anställa dem istället för personal som saknar formell utbildning men gör jobbet bättre, säger han.

Fast anställda

Så många är fast anställda i din kommun

Nyheter

Sebastian Nydén är kritisk till att körkortsutbildning inte ingår i äldreomsorgslyftet. Körkort är nödvändigt i en kommun som Svenljunga.

– Vi har föreslagit att körkortsutbildning ska ingå. Jag är förvånad över att regeringen inte nappade på detta. Det är en jämställdhetsfråga. Körkortsutbildning finns ju inom utbildning för bygg- och anläggning.

Han menar att utmaningen för framtiden är att effektivisera äldreomsorgen ännu mer än i dag.

– Det behövs 100 000 fler undersköterskor i landet. Detta är inte möjligt. Alla kan inte jobba inom vård och omsorg. Det kommer att bli nödvändigt att spara in och sänka kvaliteten inom all offentlig verksamhet.

Sebastian Nydén tycker att politikerna måste bli tydligare med att detta är nödvändigt.

– Då kommer det att bli acceptans från medborgarna. Precis som när de beställer en Big Mac och vet att de inte får lyxmat.

När det gäller äldreboenden tror jag att vi måste våga diskutera den gamla tidens sjukhem med salar med 4-6 sängar i varje. Och personalen kanske inte behöver springa in i rummen lika ofta som i dag.

Sebastian Nydén, socialchef i Svenljunga

Han tror att det krävs en återgång till hur det var förr inom äldreomsorgen. 

– När det gäller äldreboenden tror jag att vi måste våga diskutera den gamla tidens sjukhem med salar med 4-6 sängar i varje. Och personalen kanske inte behöver springa in i rummen lika ofta som i dag. Kanske det kan ersättas med digitalisering och kameror som registrerar hur de äldre mår.

Sebastian Nydén hoppas att lärdomarna från pandemin leder till en omställning av arbetsorganisationen.

– Vi hade en bemanning på 75 procent för att personal var hemma med symtom. Det fungerade och borde göra det nu också. Jag tror att vi ska se det som ett normalläge.

Han tror inte att det är realistiskt att äldreomsorgen kan bedrivas som i dag och få mer resurser.

– Varifrån ska de resurserna tas? Skolan? Samtidigt som vi ska få 10000 fler poliser? Vi hade ett läge som var nära ett krigstillstånd under pandemin. Samhället måste lära sig att hantera ett sådant läge, prioritera och diskutera vilken vård som ska ges till dem som troligen dör i morgon.

Sebastian Nydén tycker att Svenljunga ändå är på rätt väg med fler tillsvidareanställda som arbetar heltid. Och att det gör den äldreomsorg som kommunen har råd att erbjuda bättre.

– Vi vill därför behålla våra medarbetare. Jag är nöjd med att vi inte har så stor rörlighet av personal, säger han.