Veronica Neiström, ordförande i Kommunals sektion i Ånge, säger att det bland annat beror på satsningen på valfria sysselsättningsgrader, som ett led i arbetet att införa heltid som norm.

– Det har minskat behovet av timvikarier. Vi har till och med överanställning på två-tre personer på våra boenden för att täcka upp för frånvaro.

Fast anställda

Så många är fast anställda i din kommun

Nyheter

Andelen tillsvidareanställda inom äldreomsorgen i Ånge har ökat med fem procentenheter sedan 2019. Det visar Kommunalarbetarens granskning av andelen fast anställda i kommunal äldreomsorg.

Andelen timanställda har minskat lika mycket i Ånge som andelen fast anställda har ökat.

Socialchefen Katarina Persson säger att kommunen har jobbat med detta i flera år.

– Tidigare var bemanningen för låg. Vi har satsat på att höja den.

Samtidigt har kommunen minskat sina kostnader för äldreomsorgen med ett par procentenheter jämfört med 2019.

– Det beror på att vi har haft för stora lokaler och har lagt ned ett boende. Ändå är det ingen kö till våra boenden. Vi har anpassat resurserna efter behovet. Och vi lägger hellre pengar på personalen än på lokaler som inte behövs, säger Katarina Persson.