I botten på listan över andelen fast anställda inom kommunal äldreomsorg och funktionshinderomsorg finns flera kommuner i Stockholms län. En av dem är Botkyrka där 65 procent av personalen inom kommunal äldreomsorg och LSS-verksamhet är tillsvidareanställd. Beräkningen omfattar alla yrkesgrupper.

Men mindre än hälften av kommunalarna som arbetar med vård och omsorg i Botkyrka har fast anställning, 44 procent.

Störst och minst andel heltidsanställda.

Fast anställda

Här är flest fast anställda

Nyheter

Resten går på vikariat eller har allmän visstidsanställning, som till exempel timanställd.

Detta enligt statistik som sektionen har tagit fram om hur det såg ut i november 2020 och som bara rör Kommunals avtalsområde.

– Vi har sagt att det behövs mer fast anställd personal. De kan inte bara ta in visstidsanställda, säger Lena Fjällborg, en av sektionens förhandlingsansvariga i kommunen.

Lena Fjällborg, Kommunal Botkyrka.

Tuva Lund är socialdemokrat, kommunalråd och ansvarig för omsorgsfrågor i Botkyrka.

Hon säger att det har anställts fler i omsorgen.

– Jag har använt det mesta av statsbidragen till bemanning.

Samtidigt har andelen tillsvidareanställda minskat med ett par procentenheter jämfört med 2019.

Det beror enligt Tuva Lund på att Botkyrka är i en process där hälften av hemtjänsten ska läggas ut på privata utförare. Det ska ske i olika etapper och vara helt genomfört år 2023.

Kommunen vill undvika att detta kan leda till övertalighet och att personal behöver sägas upp. 

– Det måste finnas utrymme i omsorgen att kunna erbjuda befintlig personal nya arbetsuppgifter om det blir nödvändigt, säger Tuva Lund.

Tuva Lund (S).
Tuva Lund (S).

Hon tillägger att det finns ett politiskt beslut i omsorgsnämnden att andelen omsorgstid som utförs av tillsvidareanställd personal ska öka.

– Men frågan är hur vi kommer att nå den målsättningen innan processen med privatisering av hemtjänsten är genomförd 2023, säger Tuva Lund.