Utöver statistiken över andelen fast anställda i landets kommuner har vi även tittat på Norrtälje vars äldreomsorg och LSS-verksamhet utförs av Tiohundra AB, ett bolag som ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm.

Norrtälje (Tiohundra) ligger i botten av den statistik vi har tagit fram, med 54 procent tillsvidareanställda. Det andelen har gällt sedan 2017 enligt den statistik vi har granskat.

Samtidigt är andelen timanställda på samma nivå, nära fyra av tio har sådan tillfällig anställning.

Vi har från sektionen lagt ned mycket tid på att värna de timanställdas rättigheter, som förtur till återanställning.

Lotta Svenander, Kommunal i Norrtälje

Lotta Svenander, sektionsordförande i Kommunal, säger att det är en hög andel timanställda inom hemtjänsten.

– Arbetsgivaren säger att det beror på uppdragen, att det är svårt att veta hur stora behoven är och hur mycket personal som behövs. Vi har från sektionen lagt ned mycket tid på att värna de timanställdas rättigheter, som förtur till återanställning.

Personaldirektör Louise Westin säger att hon är medveten om att det är så låg andel tillsvidareanställda.

– Det är inte bra för verksamheten att ha så många timanställda och vikarier. Vi har en överenskommelse med Kommunal om att införa fler heltider, fler kommer då att tillsvidareanställas. Tyvärr har det försenats på grund av pandemin. Vi ska ta tag i detta i höst.