Andelen tillsvidareanställda har sedan 2017 minskat med tio procentenheter.

Kommunals sektionsordförande Berit Forsgård låter uppgiven när hon kommenterar hur det ser ut i Ragunda i den granskning Kommunalarbetaren har gjort om andelen tillsvidareanställda inom kommunal äldreomsorg.

– När jag besöker boenden är där färre personal än tidigare. Det går inte ihop. Vi säger: ”anställ”, det behövs ju.

Störst och minst andel heltidsanställda.

Fast anställda

Här är flest fast anställda

Nyheter

Socialchef Nils-Olof Nilsson lovar att drastiskt minska på visstidsanställningarna.

– Varför det har blivit så här kan jag inte förklara. Jag började i mars. 

Han kan inte nu säga hur många som ska tillsvidareanställas.

– Det bästa vore om vi kan klara kostnaderna och överanställa. Men jag vet inte om vi hamnar där. Det är en process som jag ska driva. Och politikerna har önskat denna förändring.

Vi kan inte bara stoppa in fler heltider och få delade turer och arbete tre helger av fem. Det är inte hållbart. Jag tycker att debatten om heltider är grovt förenklad.

Nils-Olof Nilsson, socialchef i Ragunda

Samtidigt är han tveksam till att nu införa fler heltider som också leder till fler tillsvidareanställningar.

– Vi kan inte bara stoppa in fler heltider och få delade turer och arbete tre helger av fem. Det är inte hållbart. Jag tycker att debatten om heltider är grovt förenklad. Vi erbjuder heltid och den som vill får det. Men vi måste hitta hållbara lösningar för detta. Det här är också något jag ska ta tag i, säger han.

Han är kritisk till hur äldreomsorgen fungerar i Sverige.

– Den är medioker. Pandemin har synliggjort detta. Jag tycker att det ska bli intressant att se vilka slutsatser som dras av det. Detta gäller även stödet från staten. Det fungerar inte med tillfälliga statsbidrag hit och dit. De behöver vara på minst 15 år för att någon långsiktig planering ska vara möjlig.

Nils-Olof Nilsson säger att det är omöjligt att planera äldreomsorgen med kortsiktiga lösningar, som timanställningar.

– Vi måste skaffa en längre planeringshorisont, inklusive personalen. Jag håller med om att fler tillsvidareanställningar dessutom kan vara mer kostnadseffektivt, tillägger han.