Sedan 2017 har andelen tillsvidareanställda inom Kävlinges äldreomsorg ökat med tio procentenheter och andelen visstidsanställda har minskat med sex procentenheter.

Kommunens HR-direktör, Susanne Söderstjerna, tycker att det är självklart att det ska vara så.

– Det är bättre att ha fast anställda som finns på plats. De visstidsanställda vi har finns i bemanningsenheten och slussas in till tillsvidareanställningar efterhand.

Störst och minst andel heltidsanställda.

Fast anställda

Här är flest fast anställda

Nyheter

Under pandemiåret 2020 minskade dock andelen tillsvidareanställda med ett par procentenheter och det blev en liten ökning av andelen timanställda.

Men trenden är att andelen tillsvidareanställda blir fler. Kävlinge ligger i topp i den granskning vi har gjort om andelen tillsvidareanställda inom kommunal äldreomsorg.

– Arbetsgivaren har satsat på att låta vårdbiträden validera sig till undersköterskor. Och undersköterskor har fått möjlighet att utbilda sig till specialistundersköterskor, säger Lisa Nilsson.

Men det betyder inte att hon tycker att allt är bra inom äldreomsorgen i Kävlinge.

– Grundbemanningen är inte fullgod. Vi skulle önska att den var högre. Det är tufft att jobba inom omsorgen med delade turer och varannan helg på de flesta enheter, säger hon.

Fotnot: Bilden på kommunhuset i Kävlinge är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.