Kommunal i Botkyrka har länge tyckt att barnskötare i kommunen har haft för låg lön, både jämfört med andra barnskötare i Stockholmsområdet och att lönegapet till förskollärare varit för stort. Det senare skrev Kommunalarbetaren om våren 2020. Jämförelsen visade att det skiljde över 11 000 kronor mellan yrkesgrupperna, vilket var mest i landet.

Nu har utbildningsnämnden fattat beslut om att vissa barnskötare ska få högre lön, utöver det ordinarie lönepåslaget. Totalt satsar Botkyrka kommun sex miljoner kronor.

– Vi har varit på den här frågan ganska länge. Nu har politiken lyssnat, även om vi velat att ännu fler skulle få del av satsningen, säger Alexander Lövkvist Trapp, ordförande för Kommunals sektion Botkyrka/Tumba.

För att vara berättigad till lönepåslaget ska man vara utbildad och jobba heltid. Fördelat lika på alla barnskötare motsvarar satsningen drygt 600 kronor, men det blir i stället upp till respektive chef att fördela pengarna, vilket innebär att alla inte får lika mycket.

– Vi är ändå jätteglada att vi fått igenom det här. Det är det som är facklig-politisk samverkan, säger han.

När vi såg att det fanns ett utrymme i budgeten tyckte vi att det var dags. Vi vill att barnskötare ska ha en konkurrenskraftig lön och visa att de är uppskattade.

Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande

Enligt Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande, har det politiska styret i Botkyrka länge velat göra något åt löneläget för barnskötare.

– Vi har haft en längre dialog med Kommunal om löneläget. När vi såg att det fanns ett utrymme i budgeten tyckte vi att det var dags. Vi vill att barnskötare ska ha en konkurrenskraftig lön och visa att de är uppskattade, säger han.

Varför får inte alla samma lönepåslag? 

– Vi har valt att låta det vara en del av den ordinarie löneprocessen. Vi har en stor tilltro till att cheferna ändå ser till löneläget. Alla får en del av pengarna, men olika mycket. Det blir ett förhöjt lönesnitt.

Förutom att Botkyrka kommun ökar lönen för barnskötare gör man också en utbildningssatsning. 32 anställda som saknar utbildning studerar just nu till barnskötare.

– Vi har ett fokus på att stärka barnskötarna i sin yrkesroll. Vi har satsat på arbetskläder och vi vill öka statusen, bland annat genom fortbildningar och språksatsningar.