”Alla som jobbar inom äldreomsorgen ska kunna läsa, skriva och ta instruktioner på svenska”. Så har Kommunals ordförande Tobias Baudin uttryckt det. En granskning som KA gjorde 2018 visade att många arbetsgivare ser mellan fingrarna när det gäller språkkunskaper och anställer personer som inte är tillräckliga bra på svenska.

Nu har Botkyrka kommun tagit beslut om att införa språkkrav för att få en anställning i äldreomsorgen, LSS och förskolan. 

– Man ska kunna förstå och göra sig förstådd och man ska kunna tala, läsa, skriva och visa att man förstår instruktioner, säger Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli. I början av april ska nämnden besluta mer i detalj hur det ska genomföras.

Vad vill ni uppnå med testerna?

– Den som har omsorg ska vara trygg med den omsorg som ges och att personen som omsorgstagaren möter ska kunna förstå och göra sig förstådd. Jag hoppas att det innebär att kvaliteten höjs och att omsorgen ska bli mer patientsäker, men jag hoppas också att arbetsmiljön ska bli bättre för alla som jobbar i omsorgen, säger Tuva Lund.

Tuva Lund (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun.

Kommunen har också dragit i gång språkutbildning för redan anställda som har behov.

– Vi har redan genomfört en utbildning. För några veckor sedan fick de första 30 personerna sitt diplom, säger Tuva Lund.

Under 40 veckor har anställda inom LSS och äldreomsorg fått studera tillsammans.

– Det var jättekul att prata med de medarbetarna. Många beskrev att deras självkänsla har vuxit och de har sagt att de velat fortsätta stötta varandra genom en bokcirkel.

Ytterligare 30 anställda har påbörjat en språkutbildning nu, men på distans på grund av coronaviruset

 – Vi tycker att det är jätteviktigt att erbjuda språkutbildningar.

Hur många som kan behöva språkutbildning är oklart. Just nu håller kommunen på att kartlägga hur språkbehovet bland de redan anställda ser ut. Den kartläggningen är klar i höst.

– Jag vill vara tydlig med att språktest inte handlar om att ha dialekt eller brytning. Botkyrka är kanske Sveriges mest interkulturella kommun. Att vi har flerspråklig personal är en otrolig styrka för oss. Genom att genomföra utbildning rustar vi både den enskilda medarbetaren och förstärker kvaliteten i omsorgen.