– Det är orimligt, säger Malin Hall, barnskötare på Sörgårdens förskola i Tullinge, söder om Stockholm.

Medellönen för barnskötare i Botkyrka var i fjol 25 130 kronor, det drygt 200 kronor lägre än rikssnittet på 25 369 kronor. Samtidigt var medellön för förskollärare i Botkyrka 36 579 kronor, vilket är nära 4 200 kronor över rikssnittet på 32 411 kronor.

KA:s kartläggning bygger på löneuppgifter som samlats in från landets samtliga kommuner.

Botkyrka hade även året innan den största skillnaden mellan yrkesgrupperna. Då var gapet knappt 11 000 kronor, det betyder att det ökat med 500 kronor.

Löneskillnaderna mellan barnskötare och förskollärare växer.

Så stort är gapet – kommun för kommun

Löner

Sedan Malin Hall började i yrket har lönegapet mellan yrkesgrupperna mer än fördubblats. 

– Det är provocerande. Jag har samtal med föräldrar, jag loggar barn, jag undervisar och har projektgrupper. Förskollärarna delegerar ansvaret till oss, de får statusen och pengarna. Som barnskötare känner man sig kränkt och utnyttjad, säger Malin Hall.

Hon tycker att förskollärarna ska ha högre löner än barnskötare, men att skillnaden mellan yrkesgrupperna inte ska vara så stor som den blivit.

Sett till kommunerna i Stockholms län har Botkyrka halkat ner en placering på listan över barnskötarnas löner och ligger nu tvåa från slutet.

– Det är illa, att vi inte kan följa löneutvecklingen. Vi blir hela tiden lovade att de ska stärka barnskötarna och höja lönen, men vi ser inte så stora skillnader, säger Malin Hall.

Samtidigt kan KA visa att medellönen i Botkyrka ökat mer för förskollärare än för barnskötare, 3 procent jämfört med 2,2 procent. 

Jämfört med rikssnittet så har dock båda yrkesgruppernas medellöner ökat mindre i Botkyrka. 

– De måste satsa pengarna på barnskötarna, det är det enda som kan göra att vi kan komma lite närmare, säger Malin Hall.

Selda Elcim, Kommunal Botkyrka.

Barnskötarna ska inte halka efter. Det behövs göras någonting i Botkyrka utöver avtalet i år så att barnskötarna kommer någorlunda i kapp.

Selda Elcim, Kommunal

Selda Elcim är ordförande för Kommunals sektion. Hon tycker inte att det är rimligt att förskollärarnas medellöner har ökat mer än barnskötarnas.

– Förskollärare är en yrkesgrupp som är väldigt eftertraktad, det är klart att deras löner sticker i väg, säger Selda Elcim. 

Samtidigt vill hon inte att två yrkesgrupper ställs mot varandra.

– Barnskötarna ska inte halka efter. Det behövs göras någonting i Botkyrka utöver avtalet i år så att barnskötarna kommer någorlunda i kapp, säger Selda Elcim.

Ett mindre antal av barnskötarna i förskolorna i Botkyrka fick i fjol ett lönepåslag på 536 kronor per månad utöver de 540 kronor (allt räknat på heltid) som fördelades individuellt utifrån avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Detta då avtalet hade ett utrymme om 0,3 procent i löneökningar för yrkesutbildade. 

Men lönegapet i förskolan är kvar.

Vi jobbar med att stärka deras utbildning, det betyder också att deras löner kommer att höjas på sikt. Barnskötarna är en prioriterad och viktig grupp.

Emanuel Ksiazkiewicz (S)

Emanuel Ksiazkiewicz (S) är ordförande för utbildningsnämnden i Botkyrka. 

– Det viktigaste är att säkerställa att både förskollärare och barnskötare har konkurrenskraftiga löner. Den största utmaningen är att vi behöver jobba ytterligare med barnskötarnas löneläge. Vi ser ju att vi har tappat gentemot länet, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Han förklarar de ökade löneskillnaderna med att det varit svårt att rekrytera förskollärare och att kommunen därför satsat på yrkesgruppens löner. Men kommunen har också tagit fram en karriärtrappa för barnskötare där utbildning ska ge lönepåslag.

– Vi har gjort riktade satsningar och ser att vi behöver göra ytterligare satsningar framgent, vi poängterar det när vi tar fram vår budget för extra ordinära lönesatsningar, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Att medellönen för barnskötare i Botkyrka är låg jämfört med övriga kommuner i Stockholms län förklarar han med att många är outbildade.

– Vi jobbar med att stärka deras utbildning, det betyder också att deras löner kommer att höjas på sikt. Barnskötarna är en prioriterad och viktig grupp, vi försöker jobba med att stärka den gruppen så mycket vi kan, säger Emanuel Ksiazkiewicz.