Folkhälsomyndigheten har sagt att det är okej för covidsjuka att lämna sina barn på förskolan, om det kan ske utan att man har nära kontakt med andra. Det här har upprört många anställda i förskolan, som påpekat att det många gånger är omöjligt att ta emot ett litet barn utan närkontakt. Tobias Baudin säger att många medlemmar har hört av sig till även direkt till honom.

– De tycker att det är för jäkligt att här håller statsministern tal och man säger att nu ska vi ställa upp för varandra, och sedan ger sig bekräftat smittade föräldrar till förskolan och möter personalen och kanske överlämnar barnet i famnen. Jag förstår den oro personalen känner.

Kommunal och Lärarförbundet kräver att både covidsjuka föräldrar och deras barn ska stanna hemma. Tobias Baudin påpekar att läget i förskolan redan är ansträngt med mycket sjukfrånvaro. En del förskolor har också fått stänga på grund av stora utbrott av covid-19.

– Då kanske inte samhällsviktiga grupper inte kan ta sig till arbetet.
I en redan pressad arbetssituation ska personalen också ordna en säker lämning och hämtning kring en covidsjuk förälder.

Det blir för mycket, tycker facket.

– Man måste ha en rigorös skyddsutrustning och göra det på rätt sätt. Det tar tid från verksamheten, säger Tobias Baudin.

Jag har själv en bekant som blev smittad med covid-19 och jag har sett en lista på allt vad man inte ska göra. Man ska gå i karantän. Men här är det helt okej för en förälder att ge sig ut på stan och möta personalen på förskolan.

Tobias Baudin

Statsepidemiolog Anders Tegnell kommenterade igår fackens krav. Han sa till Sveriges Radio att han inte ser någon anledning att ändra rekommendationerna. Han tror förskolornas rutiner kring smittande vårdnadshavare kan vara för omfattande.

– Det är ett ganska svårt argument ur ett smittskyddsperspektiv att säga att de ska stanna hemma för att det blir mycket på förskolan. Vi måste göra den här typen av bedömningar på att det finns risk för smitta, sade han i intervjun.

Tobias Baudin säger att Kommunal inte har någon åsikt om frågan om hur smittsamma barn är, men att det är en onödig risk att ta i det läge vi är i nu med hög smittspridning i samhället. Han tycker att Folkhälsomyndigheten tar väldigt lätt på frågan om lämning i förskolan, när de ger hårda direktiv på andra områden.

– Jag har själv en bekant som blev smittad med covid-19 och jag har sett en lista på allt vad man inte ska göra. Man ska gå i karantän. Men här är det helt okej för en förälder att ge sig ut på stan och möta personalen på förskolan.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det upp till arbetsgivaren att göra en bedömning om det går att genomföra hämtning och lämning utan smittrisk. En del arbetsgivare har satt stopp för covidsjuka föräldrar på förskolan.

I Västerbotten har regionens smittskyddsläkare beslutat att även barn till covidsjuka ska stanna hemma.

Tobias Baudin påpekar att Folkhälsomyndigheten tillämpade en liknande strategi i frågan om skyddsutrustning i äldreomsorgen i våras, där det blev upp till varje arbetsgivare att göra lokala riskbedömningar. Där fick myndigheten backa och krävde till slut munskydd.

– Det visade sig ju att det inte fungerade eftersom man gör så olika runt om i landet. Vi har svårt förstå skillnaden mellan att lämna barn på förskolorna i Västerbotten och att göra det i Norrbotten. Folkhälsomyndigheten har ändrat sig förr och vi hoppas de kommer göra det igen om det här.

Kan facket inte rikta kravet mot arbetsgivarna istället?

– Folkhälsomyndigheten har en hög trovärdighet och om de säger att de inte ser några problem med att en covidsjuk går till förskolan och lämnar sitt barn, så är det klart att många lyssnar på det. Men jag hoppas att det är fler arbetsgivare som är lika kloka som i Västerbotten och förstår att nu måste vi använda förskolans resurser där de behövs bäst.